Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Putkien käsittely ja asentaminen kylmissä olosuhteissa

Pakkaskauden aikana on syytä ottaa huomioon, että muoviputkien iskulujuus alenee lämpötilan laskiessa. Alle -15 asteen lämpötiloissa putken käsittelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta:

  • Muhviputkia asennettaessa on huolehdittava, ettei muhvissa ja/tai tiivisteurassa ole jäätä.
  • PE-putket on pidettävä lämpimässä vuorokauden ajan ennen kiepin purkamista.
  • Autokelalta purettavan putken pää tulee kiinnittää purkamista varten siten, ettei se aiheuta tapaturmaa.
  • Alle -20 asteen lämpötiloissa ei putkea saa purkaa kelalta ilman valmistajan lupaa.
  • Hitsattaessa on huomioitava pidempi hitsausaika.

 

Tarvittaessa lisätietoja Mika Ervastilta, puh. 040 845 3206 

pakkasputki-300x200