Pipelifelta usein kysyttyä

Etkö löytänyt etsimääsi?

Lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen asiakaspalvelu@pipelife.fi 

Palvelu

Muoviputket ovat kierrätettävää materiaalia ja Pipelife on mukana valtakunnallisessa muoviputkien kierrätysjärjestelmässä. Keräyspisteet sijaitsevat ympäri maata. Muoviteollisuus Ry:n muoviputkien kierrätysoppaasta läydät lähimmän muovin kierrätysyrityksen.

Yritykset ottavat vastaan:

 • PE polyeteenin
 • PP polypropeenin
 • PVC polyvinyylikloridin
 • PEX ristisilloitetun polyeteenin

Pipelife tuotteiden laatumerkinnät, kuten CE-merkinnän suoritustasoilmiotukset, Nordic Poly Mark ja tehdassertifikaatit löydät sivuiltamme helpoiten Materiaalipankki -sivulta.

Laatu

Nordic Poly Mark (NPM) on muoviputkituotteille ja -järjestelmille myönnettävä vapaaehtoinen laatumerkki, joka osoittaa EN-standardien ja pohjoismaisten korkeiden laatuvaatimusten täyttymisen. NPM-merkin löydät kaikkien merkittävien pohjoismaisten muoviputkivalmistajien tuotteista. Lue lisää Nordic Polymark - laatumerkinnästä.

Vapaaehtoinen tuotesertifiointi merkitsee sitä, että valmistaja on sitoutunut noudattamaan itsenäisen sertifiointilaitoksen vahvistamaa sertifiointiohjetta. Jos valmistaja täyttää kaikki asetetut vaatimukset, hänelle myönnetään lupa merkitä tuotteensa sertifiointiohjeeseen kuuluvalla laatumerkillä osoituksena vaatimusten täyttymisestä, esim. Nordic Poly Mark.

Muissa Euroopan maissa on Insta-Cert/Nordic Poly Mark kaltaisia sertifiointijärjestelmiä. Kansallisten laatumerkkien välillä voi olla eroja testauksen laajuudessa ja taajuuksissa sekä vaatimusten tasoissa. Siten eri laatumerkit eivät aina ole samanarvoisia.

Nordic Poly Mark on tehty vastaamaan pohjoismaisten käyttäjäjärjestöjen muoviputkille asettamia vaatimuksia, ja vaatimusten taso on käytännössä sama kuin entisillä kansallisilla laatumerkeillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Pohjoismaissa on jo pitkään käytetty korkealaatuisia muoviputkituotteita. Tuotteiden laatu on varmennettu kansallisella tuotesertifioinnilla riippumattomien testauslaitosten tekemän testauksen turvin. Rakennusten sisällä käytetyille tuotteille ovat kansalliset viranomaiset (Suomessa ympäristöministeriö) vahvistaneet vaatimukset ja antaneet tyyppihyväksynnät (Suomessa STF-merkki).

Kun nykyiset typpihyväksynnät umpeutuvat niitä ei enää entiseen tapaan uusita, vaan ne katoavat lähitulevaisuudessa. Jatkossa on voimassa CE-merkintä, joka ei vastaa aikaisemmin edellytettyä pohjoismaista laatutasoa.

Edellyttämällä Nordic Poly Markin mukaista laatutasoa varmistetaan jatkossakin se, että maahan ja rakennuksiin asennettavat muoviputkituotteet ovat samaa laatutasoa kuin aikaisemmin.

Voimassaolevan rakennustuoteasetuksen mukaiseisti Euroopan talousalueelle (ETA) markkinoille asetetut tuotteet joilla on harmonisoitu tuotestandardi (hEN) tai eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), on laadittava suoritustasoilmoitus (DoP) ja tuote on CE merkittävä.

CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja itse ilmoittaa tuotteen täyttävän EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset ja että laadunvalvonta hoidetaan harmonisoidussa standardissa edellytetyllä tavalla. Tämä valvonta käsittää vain suppean osan tuotestandardin vaatimuksista. CE-merkinnän pääasiallisena tehtävänä on osoittaa, että maahantuodut tuotteet täyttävät EU:n rakennustuotedirektiivin.

On kaksi tapaa osoittaa, että EN-tuotestandardin mukainen tuote täyttää EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset:

 1. Joko siten että ns. harmonisoitu EN-standardi (hEN) kattaa tuotekohtaisen standardin.
 2. Tai siten, että tuotestandardiin kuuluu liite Zxx, jossa kerrotaan miten rakennustuotedirektiivin vaatimukset täytetään.

CE-merkintää käyttävältä valmistajalta ei kuitenkaan edellytetä tuotestandardin mukaista testausta eikä riippumattoman testauslaitoksen valvontaa tarvita. Tästä syystä CE-merkki ei ole verrattavissa mihinkään muoviputkituotteiden vapaaehtoiseen laatumerkkiin. Nordic Poly Mark -laatumerkillä varustetut tuotteet täyttävät CE-merkinnän vaatimukset, vaikka tuotteissa ei olisikaan CE-merkintää.

Tuote

PE100RC on PE-paineputkien valmistuksessa käytettävä polyeteenilaatu, jonka Raised Crack Resistance (RC) -ominaisuus parantaa PE100-laadun jo ennestään hyvää hitaan murtuman kestoa. PE100RC-laatu kestää paremmin pistemäisten kuormien aiheuttamaa rasitusta ja vähentää putken murtumisen riskiä erityisesti kaivamattomissa asennusmenetelmissä. 

Pipelife HT-PP Nordic kiinteistöviemärijärjestelmät valmistetaan standardin EN 1451 ja  Nordic Poly Mark -laatumerkin SBC PS 102 ja SBC 1451 vaatimusten mukaisesti. Tuotteet kestävät lyhytaikaisesti maksimissaan +95 asteen lämpötilaa.

Polyeteenisen (PE) putken lämpölaajenemiskerroin on 0,16-0,18 mm/mᴼC, eli 10 asteen muutos lämpötilassa vaikuttaa 1 metrin mittaisen putken pituuteen 1,6-1,8 mm.

Polyeteenista valmistetut PEH-putket kestävät hyvin verkostoissa käytettyjä lämpötiloja. Painejohdoissa veden maksimilämpötila on 40°C, viettojohdoissa jatkuva lämpotila on 45°C, hetkellisesti lämpötila saattaa nousta jopa 80°C. Kemikaalien vaikutuksen PE-, PP- sekä PVC-materiaaleihin löydät Putkien kemikaalien kesto -ohjelmasta.

Kaapelinsuojien väriraidoilla kerrotaan tuotteen käyttöluokista tai käyttötarkoituksesta:

 • PVC-kaapelinsuojaputken väri viittaa käyttötarkoitukseen
 • Tuplakaapelinsuojan väri viittaa käyttötarkoitukseen
 • Tuplakaapelinsuojan raidan väri viitta käyttöluokkaan
 • Viper3 kolmikerrosputken väri viittaa käyttötarkoitukseen

PE80 ja PE100 merkinnät kertovat putken mekaanisesta lujuudesta painetta vastaan. PE100 on mekaanisilta ominaisuuksiltaan hieman kestävämpää kuin PE80. Vastaavasti PE80 materiaalista valmistettu putki on joustavampaa ja sopii paremmin mekaanisille liittimille, jotka on kehitetty juuri PE80 -putkille. PE100 materiaali soveltuu jäykempänä materiaalina hyvin suurempiin putkikokoihin. PE100 -putket vaativat suurempaa tarkkuutta hitsattaessa, sillä putki on seinämältään ohuempaa.

Maalämpöputkena voi käyttää tavallista painevesiputkea. Putkea valittaessa kannattaa ottaa huomioon putken eristävyys, jolloin maalämpöjärjestelmässä kannattaa käyttää PN6 luokan PEM-paineputkea. Käyttötarkoitukseen käy myös PN10 luokan PEM-paineputki. Huomioi asennettaessa, ettei putki naarmuunnu tai ettei siihen synny lommoja. 

Pipelifen maalämpöratkaisut löydät täältä. 

Putkeen kohdistuu maan alla ulkopuolinen paine. Paine luokitellaan asennuskohteiden mukaan: kevyt liikenne, raskas liikenne tai muu käyttö. Rengasjäykkyyden mittayksikkö on kN/m2.
1 kN = 100 kg/m2.

Luokitukset A,B,C:
A = >16 kN/m2
B = > 8 kN/m2
C = > 4 kN/m2

SDR on lyhenne sanoista Standard Diameter Ratio. SDR-luku kertoo putken nimellisen ulkohalkaisijan ja seinämävahvuuden suhteesta. Esimerkiksi ulkohalkaisijaltaan 110 mm putken, jonka seinämä on 10 mm, SDR on 11 (110 mm jaettuna 10 mm = 11).

Haalistunut väri johtuu auringon UV-säteilystä. Haalistuneella värillä ei ole vaikutusta putken käyttöominaisuuksiin, haitta on ainoastaan kosmeettinen. Haalistumisen voi välttää suojaamalla putket auringonvalolta säilytyksen aikana.

Muoviputkia tulee käsitellä varovasti. Putkia kuljetettaessa ja varastoitaessa on huolehdittava siitä, että niihin ei jää pysyviä taivutussäteitä. Muhviputket on varastoitava ja kuljetettava niin, etteivät muhvit kuormitu.

Jos putkia käsitellään mekaaniseilla nostolaitteilla, on käytettävä sellaisia nostoliinoja ja muita varusteita, jotka eivät vahingoita putkia. Putkien vetämistä maata pitkin tulee välttää. Putkipinojen enimmäiskorkeudet, katso RIL 77-2005.

Putkenvalmistajan käsittely- ja varastointiohjeita tulee aina noudattaa. Tutustu muoviputkien käsittelyyn videolta.

Jos naarmun syvyys on alle 10% putken seinämävahvuudesta, putkea voidaan käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa.

Jos putkessa on yli 10% seinämävahvuudesta syvä naarmu putkea ei saa asentaa vaan se on asetetteva käyttökieltoon.

Rotaatiovalettujen ponttoniemme seinämävahvuudet ovat n. 6-7mm.

Sähköhitsauskoneiden kaapeleiden päät ovat kuluvia osia ja ne tarvitsevat ajoittain vaihtamista. Hitsauskoneiden vaihto- ja varaosia voit tilata Pipelife asiakaspalvelusta.

Asentaminen

Aloita poistamalla putkesta hapettunut tai likainen pintakerros höyläystyökalua tai käsiskraapaa käyttämällä. Pintakerros poistetaan putken päästä matkalta jonka putki uppoaa muhviin. Putken pinnasta poistettavan lastun paksuus tulisi olla 0,1-0,2 mm. Tarkista vielä putken puhtaus. Poista lika ja epäpuhtaudet asetonilla ja nukkaamattomalla liinalla. Ota hitsausyhde suoraan pakkauksesta putken päähän ja aloita hitsaaminen. 

Lue lisää muoviputkien sähköhitsaamisesta täältä.

Muoviputkien iskulujuus alenee lämpötilan laskiessa. Alle -15 asteen lämpötiloissa putken käsittelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Muhviputkia asennettaessa on huolehdittava, ettei muhvissa ja/tai tiivisteurassa ole jäätä.

 • PE-putket on pidettävä lämpimässä vuorokauden ajan ennen kiepin purkamista.
 • Autokelalta purettavan putken pää tulee kiinnittää purkamista varten siten, ettei se aiheuta tapaturmaa.
 • Alle -15 asteen lämpötiloissa putkikuormaa ei saa purkaa kelalta tai kiepiltä ilman valmistajan lupaa.
 • Alle -20 lämpötiloissa putkea ei saa käsitellä tai asentaa ilman valmistajan lupaa.
 • Putkiliitosten teko puskuhitsaamalla onnistuu pakkasella parhaiten lämmitetyssä teltassa. Tarvittaessa putket tulpataan ja hitsattavia päitä lämmitetään (ei avoliekillä).
 • Sähköhitsaamisessa suosittelemme, joko lämmitettyä telttaa tai alimmillaan -10 asteen lämpötilaa.
 • Putkiliitoksia hitsattaessa on huomioitava pidempi hitsausaika.
 • Vedellä tehtävää painekoetta voi joutua lykkäämään pakkasella jäätymisvaaran vuoksi. Painekoetta tehtäessä on suositeltavaa, että ympäröivä maa on lämmennyt plusasteiseksi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä soittopyyntö

Soittopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse
Yhteydenottopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse

Lataukset

Tutustu Pipelifen materiaaleihin. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuotteet

Pipelifen tuotevalikoima on nähtävillä tuotetietokannassa.

Usein kysyttyä

Olemme koonneet vastaukset usein kysytyille kysymyksille.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä soittopyyntö

Soittopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse
Yhteydenottopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse