Pipelifelta usein kysyttyä

Etkö löytänyt etsimääsi?

Lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen asiakaspalvelu@pipelife.fi 

Palvelu

Minne voi palauttaa tarpeettomat muoviputket?

Muoviputket ovat kierrätettävää materiaalia ja Pipelife on mukana valtakunnallisessa muoviputkien kierrätysjärjestelmässä. Keräyspisteet sijaitsevat ympäri maata. Muoviteollisuus Ry:n muoviputkien kierrätysoppaasta läydät lähimmän muovin kierrätysyrityksen.

Yritykset ottavat vastaan:

 • PE polyeteenin
 • PP polypropeenin
 • PVC polyvinyylikloridin
 • PEX ristisilloitetun polyeteenin

Mistä löydän sertifikaatit, CE-merkinnät tai muut laatumerkinnät Pipelife tuotteista?

Pipelife tuotteiden laatumerkinnät, kuten CE-merkinnän suoritustasoilmiotukset, Nordic Poly Mark ja tehdassertifikaatit löydät sivuiltamme helpoiten Materiaalipankki -sivulta.

Laatu

Mikä on Nordic Poly Mark?

Nordic Poly Mark (NPM) on muoviputkituotteille ja -järjestelmille myönnettävä vapaaehtoinen laatumerkki, joka osoittaa EN-standardien ja pohjoismaisten korkeiden laatuvaatimusten täyttymisen. NPM-merkin löydät kaikkien merkittävien pohjoismaisten muoviputkivalmistajien tuotteista. Lue lisää Nordic Polymark - laatumerkinnästä.

Mikä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi?

Vapaaehtoinen tuotesertifiointi merkitsee sitä, että valmistaja on sitoutunut noudattamaan itsenäisen sertifiointilaitoksen vahvistamaa sertifiointiohjetta. Jos valmistaja täyttää kaikki asetetut vaatimukset, hänelle myönnetään lupa merkitä tuotteensa sertifiointiohjeeseen kuuluvalla laatumerkillä osoituksena vaatimusten täyttymisestä, esim. Nordic Poly Mark.

Muissa Euroopan maissa on Insta-Cert/Nordic Poly Mark kaltaisia sertifiointijärjestelmiä. Kansallisten laatumerkkien välillä voi olla eroja testauksen laajuudessa ja taajuuksissa sekä vaatimusten tasoissa. Siten eri laatumerkit eivät aina ole samanarvoisia.

Nordic Poly Mark on tehty vastaamaan pohjoismaisten käyttäjäjärjestöjen muoviputkille asettamia vaatimuksia, ja vaatimusten taso on käytännössä sama kuin entisillä kansallisilla laatumerkeillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Miksi Nordic Poly Mark?

Pohjoismaissa on jo pitkään käytetty korkealaatuisia muoviputkituotteita. Tuotteiden laatu on varmennettu kansallisella tuotesertifioinnilla riippumattomien testauslaitosten tekemän testauksen turvin. Rakennusten sisällä käytetyille tuotteille ovat kansalliset viranomaiset (Suomessa ympäristöministeriö) vahvistaneet vaatimukset ja antaneet tyyppihyväksynnät (Suomessa STF-merkki).

Kun nykyiset typpihyväksynnät umpeutuvat niitä ei enää entiseen tapaan uusita, vaan ne katoavat lähitulevaisuudessa. Jatkossa on voimassa CE-merkintä, joka ei vastaa aikaisemmin edellytettyä pohjoismaista laatutasoa.

Edellyttämällä Nordic Poly Markin mukaista laatutasoa varmistetaan jatkossakin se, että maahan ja rakennuksiin asennettavat muoviputkituotteet ovat samaa laatutasoa kuin aikaisemmin.

Mitä tarkoittaa CE-merkintä?

Voimassaolevan rakennustuoteasetuksen mukaiseisti Euroopan talousalueelle (ETA) markkinoille asetetut tuotteet joilla on harmonisoitu tuotestandardi (hEN) tai eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), on laadittava suoritustasoilmoitus (DoP) ja tuote on CE merkittävä.

CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja itse ilmoittaa tuotteen täyttävän EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset ja että laadunvalvonta hoidetaan harmonisoidussa standardissa edellytetyllä tavalla. Tämä valvonta käsittää vain suppean osan tuotestandardin vaatimuksista. CE-merkinnän pääasiallisena tehtävänä on osoittaa, että maahantuodut tuotteet täyttävät EU:n rakennustuotedirektiivin.

On kaksi tapaa osoittaa, että EN-tuotestandardin mukainen tuote täyttää EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset:

 1. Joko siten että ns. harmonisoitu EN-standardi (hEN) kattaa tuotekohtaisen standardin.
 2. Tai siten, että tuotestandardiin kuuluu liite Zxx, jossa kerrotaan miten rakennustuotedirektiivin vaatimukset täytetään.

CE-merkintää käyttävältä valmistajalta ei kuitenkaan edellytetä tuotestandardin mukaista testausta eikä riippumattoman testauslaitoksen valvontaa tarvita. Tästä syystä CE-merkki ei ole verrattavissa mihinkään muoviputkituotteiden vapaaehtoiseen laatumerkkiin. Nordic Poly Mark -laatumerkillä varustetut tuotteet täyttävät CE-merkinnän vaatimukset, vaikka tuotteissa ei olisikaan CE-merkintää.

Tuote

Kuinka paljon virtaa Fusamaticin sähköhitsauskoneet vaativat?

Fusamatic S-Box Lite: Konevaatimus 3 KVA
Fusamatic S-Box Max: Konevaatimus 6 KVA

Mikä on HT-putkien ja osien lämmönkestävyys?

Pipelife HT-PP Nordic kiinteistöviemärijärjestelmät valmistetaan standardin EN 1451 ja  Nordic Poly Mark -laatumerkin SBC PS 102 ja SBC 1451 vaatimusten mukaisesti. Tuotteet kestävät lyhytaikaisesti maksimissaan +95 asteen lämpötilaa.

Mikä on PE (polyeteenimuovin) lämpölaajenemiskerroin?

Polyeteenisen (PE) putken lämpölaajenemiskerroin on 0,16-0,18 mm/mᴼC, eli 10 asteen muutos lämpötilassa vaikuttaa 1 metrin mittaisen putken pituuteen 1,6-1,8 mm.

Mikä on PEH-putkien lämmönkestävyys?

Polyeteenista valmistetut PEH-putket kestävät hyvin verkostoissa käytettyjä lämpötiloja. Painejohdoissa veden maksimilämpötila on 40°C, viettojohdoissa jatkuva lämpotila on 45°C, hetkellisesti lämpötila saattaa nousta jopa 80°C. Kemikaalien vaikutuksen PE-, PP- sekä PVC-materiaaleihin löydät Putkien kemikaalien kesto -ohjelmasta.

Miksi tuplakaapelin suojaputkessa on eri värisiä raitoja?

Kaapelinsuojien väriraidoilla kerrotaan tuotteen käyttöluokista tai käyttötarkoituksesta:

 • PVC-kaapelinsuojaputken väri viittaa käyttötarkoitukseen
 • Tuplakaapelinsuojan väri viittaa käyttötarkoitukseen
 • Tuplakaapelinsuojan raidan väri viitta käyttöluokkaan
 • Viper3 kolmikerrosputken väri viittaa käyttötarkoitukseen

Mitä eroa on PE80 ja PE100 materiaaleissa?

PE80 ja PE100 merkinnät kertovat putken mekaanisesta lujuudesta painetta vastaan. PE100 on mekaanisilta ominaisuuksiltaan hieman kestävämpää kuin PE80. Vastaavasti PE80 materiaalista valmistettu putki on joustavampaa ja sopii paremmin mekaanisille liittimille, jotka on kehitetty juuri PE80 -putkille. PE100 materiaali soveltuu jäykempänä materiaalina hyvin suurempiin putkikokoihin. PE100 -putket vaativat suurempaa tarkkuutta hitsattaessa, sillä putki on seinämältään ohuempaa.

Mitä putkea tulisi käyttää maalämpöputkena?

Maalämpöputkena voi käyttää tavallista painevesiputkea. Putkea valittaessa kannattaa ottaa huomioon putken eristävyys, jolloin maalämpöjärjestelmässä kannattaa käyttää PN6 luokan PEM-paineputkea. Käyttötarkoitukseen käy myös PN10 luokan PEM-paineputki. Huomioi asennettaessa, ettei putki naarmuunnu tai ettei siihen synny lommoja. 

Pipelifen maalämpöratkaisut löydät täältä. 

Mitä tarkoittaa rengasjäykkyys?

Putkeen kohdistuu maan alla ulkopuolinen paine. Paine luokitellaan asennuskohteiden mukaan: kevyt liikenne, raskas liikenne tai muu käyttö. Rengasjäykkyyden mittayksikkö on kN/m2.
1 kN = 100 kg/m2.

Luokitukset A,B,C:
A = >16 kN/m2
B = > 8 kN/m2
C = > 4 kN/m2

Mitä tarkoittaa SDR-luku?

SDR on lyhenne sanoista Standard Diameter Ratio. SDR-luku kertoo putken nimellisen ulkohalkaisijan ja seinämävahvuuden suhteesta. Esimerkiksi ulkohalkaisijaltaan 110 mm putken, jonka seinämä on 10 mm, SDR on 11 (110 mm jaettuna 10 mm = 11).

Miten auringonvalo vaikuttaa muoviputkiin?

Pitkäaikainen altistus auringonvalolle voi aiheuttaa värimuutoksia tuotteissa. Lisäksi altistuminen auringonvalon UV-säteilylle nopeuttaa useimpien muoviputkien vanhenemista.

Yleisesti voidaan sanoa että PVC-, PE- ja PP-putket kestävät hyvin varastointia auringonvalossa noin vuoden, ennen suurempia vaikutuksia. Muoviputket ovat kuitenkin säilytettävä normaalisti siten, että ne ovat jatkuvalta auringonvalolta suojassa.

Auringonvalon ja UV-säteilyn vaikutukselta suojaamiseksi muovimateriaaliin lisätään lisäaineita, joko väri pigmentteja tai UV-Stabilisaattioreita. Lisäaineet ovat polyeteenissa yleensä väripigmenttejä kuten nokimustaa tai UV-stabilisaattoreita. 

Miten putket tulisi varastoida työmaalla?

Muoviputkia tulee käsitellä varovasti. Putkia kuljetettaessa ja varastoitaessa on huolehdittava siitä, että niihin ei jää pysyviä taivutussäteitä. Muhviputket on varastoitava ja kuljetettava niin, etteivät muhvit kuormitu.

Jos putkia käsitellään mekaaniseilla nostolaitteilla, on käytettävä sellaisia nostoliinoja ja muita varusteita, jotka eivät vahingoita putkia. Putkien vetämistä maata pitkin tulee välttää. Putkipinojen enimmäiskorkeudet, katso RIL 77-2005.

Putkenvalmistajan käsittely- ja varastointiohjeita tulee aina noudattaa. Tutustu muoviputkien käsittelyyn videolta.

Miten syvä naarmu vaikuttaa PE-putkien käyttämiseen?

Jos naarmun syvyys on alle 10% putken seinämävahvuudesta, putkea voidaan käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa.

Jos putkessa on yli 10% seinämävahvuudesta syvä naarmu putkea ei saa asentaa vaan se on asetetteva käyttökieltoon.

Mitkä ovat ponttonien seinämävahvuudet?

Rotaatiovalettujen ponttoniemme seinämävahvuudet ovat n. 6-7mm.

Onko sähköhitsauskoneisiin saatavilla uusia kaapeleita tai uusia osia?

Sähköhitsauskoneiden kaapeleiden päät ovat kuluvia osia ja ne tarvitsevat ajoittain vaihtamista. Hitsauskoneiden vaihto- ja varaosia voit tilata Pipelife asiakaspalvelusta.

S-box Fusamatic lite koneessa näkyy E-90 virhekoodi. Mitä teen?

Virhekoodi viittaa epävakaaseen tai vaihtelevaan jännitteeseen osassa. Testaa uudella fusamatic sähköhitsausosalla. Jos yhteen vaihto ei auta, kokeile toisella virtalähteellä. Jos virhekoodi E-90 toistuu, toimita sähköhitsauskone huoltoon.

Jätevesijärjestelmät

Millainen jätevesijärjestelmä olisi paras saviselle maalle?

Suosittelemme teille Suodatuskasettipakettia tai putkilla toteutettua maasuodattamoa. Testaa millainen tuote kiinteistöllesi sopii, testi löytyy puhdastulevaisuus.fi verkkosivulta.

Kenelle kuuluu vastuu jätevesijärjestelmän toimivuudesta?

Vastuu jätevesijärjestelmän toimivuudesta on aina kiinteistön omistajalla. Toimiva jätevesijärjestelmä lisää kiinteistön käyttömukavuutta, nostaa kiinteistön arvoa ja varmistaa että kiinteistöllä täyttyvät ympäristölainsäädännössä asetetut vaatimukset. Lue aiheesta lisää puhdastulevaisuus.fi verkkosivulta. 

Kuinka iso projekti Pipelife-jätevesijärjestelmän asentaminen on?

Pipelife jätevesijärjestelmän asentamiseen ja käyttökuntoon saattamiseen kuluu ammattilaiselta noin kaksi päivää.

Kiinteistön omistajan tehtävänä on varmistaa, että tontilla on liikkumatilaa kaivinkoneelle ja siirrettävälle maa-ainekselle. Asennustyötä on hyvä seurata ja näin perehtyä järjestelmän rakenteeseen myös käytännössä. Valmiista järjestelmästä maanpinnan yläpuolelle jäävät tuuletusputket sekä kaivojen kannet. Ympäristön maisemointi voidaan aloittaa välittömästi asennuksen jälkeen.

Lue lisää puhdastulevaisuus.fi verkkosivulta.

Kuinka usein saostussäiliö pitää tyhjentää?

Jos kyseessä on 2m³ saostussäiliö, tyhjennysväli 1-2 henkilön vuosikäytöllä on kerran vuodessa ja 3-5 henkilön vuosikäytöllä kaksi kertaa vuodessa. Tyhjennyksen jälkeen säiliö täytetään puhtaalla vedellä, jotta saostus alkaa heti uudelleen toimimaan.

Mikä on Sauna-Sepon käsittelykapasiteetti?

Harmaiden vesien vähäisilleä määrille suunnitellun Sauna-Seppo kantovesisuodattimen käsittelykapasiteetti on teoreettisesti 500 litraa vuorokaudessa. Sauna-Sepossa on 30 litran puskuritilavuus ja suodatin käsittelee jätevettä 20 litraa minuutissa.

Suuremmassa kuormituksessa on huomioitava seuraavat: Vuorakausikapasiteettia suuremmat vesimäärät heikentävät puhdistustehoa. Kapasiteetin maksimikäytössä myös fosforimassan kulutus lisääntyy. Nordkalk Oyj:n tutkimusten mukaisesti 500 litran vesimäärällä vuorokaudessa yksi täyttösäkki kestää 30 käyttöpäivää.

Mikä on Sauna-Sepon käyttötarkoitus?

Sauna-Seppo on kehitetty puhdistamaan kesämökkien, mummon mökkien ja rantasaunojen jätevesiä. Sauna-Seppo on tarkoitettu vähäisten vesimäärien käsittelyyn kohteisiin joissa ei ole paineellista veden tuloa, eli niin sanotuille kantovesille. Sauna-Seppo puhdistaa jätevettä fosforinpoistomassan avulla, jolla poistetaan fosforin lisäksi bakteereita jätevedestä. Puhdistuneen jäteveden voit johtaa suoraaan luontoon ilman imeytystä. Lue lisää Sauna-Seposta puhdastulevaisuus.fi -verkkosivulta.

Millainen jätevesijärjestelmä sopisi ympärivuotiseen käyttöön saaristoon?

Haastaviin saaristokohteisiin suosittelemme suodatuskasettijärjestelmiämme. Järjestelmä sopii pieneen asennustilaan, myös mataliin asennuspaikkoihin kallioisilla tonteilla. Järjestelmä soveltuu hyvin myös vapaa-ajan asuntoihin. Suodatuskaseteilla voidaan rakentaa jätevesijärjestelmä niin pesuvesien puhdistamiseen, kuin wc-vesien puhdistamiseen. Saariston haastavissa asennusolosuhteissa on kuitenkin hyvä käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa laitteita valittaessa. 

Tutustu suodatuskasettijärjestelmiimme puhdastulevaisuus.fi verkkosivulta.

Mistä saa Sauna-Sepon fosforinpoistomassaa?

Sauna-Sepon fosforinpoistomassaa saat asiantuntavasta LVI-liikkeestä. Fosforinpoistomassan LVI-numero on 3625 541. Kotiin toimitettuna saat sen myös puhdastulevaisuus.fi sivuston verkkokaupasta.

Mistä voin ostaa suodatinkiekkoja Pisara suodattimeeni?

Pisaran suodatinmateriaali on muuttunut kiekoista säkeissä myytäväksi kuiduksi. Yksi säkki Pisaran suodatinkuitumateriaalia sisältää yhden huoltokerran kuitumateriaalin levitettäväksi jakolevyjen päälle. Vaihtokuitu levitetään Pisaran sisälle jokaiseen suodattimen kerrokseen. Suodatinkuitumateriaalin saa kotiin toimitettuna puhdastulevaisuus.fi sivun verkkokaupasta. Verkkokaupasta löytyy myös Pisaran vaihtokiekot, mikäli Pisaran huolto sitä vaatii.

Mitä tarkoittavat puhdistusvaatimusten tiukennetut tai lievennetyt alueet?

Suomessa on voimassa jätevesien puhdistukseen yleinen vaatismustaso haja-asutusalueella. Kunta voi määrittää jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimuksia myös kuntakohtaisesti. Oman kuntasi rakennusvalvonta tai alueesi ympäristöviranomaiset osaavat kertoa aluekohtaiset vaatimukset.

Tiukennettujen puhdistustusvaatimusten alueilla (pohjavesialueet, vesistön läheisyys) puhdistusvaatimukset on määritetty yleistä vaatimustasoa tiukemmaksi.

Lue lisää jätevesiasetuksesta ja puhdistusvaatimuksesta puhdastulevaisuus.fi sivuiltamme

Miten Sauna-Sepon voi tyhjentää?

Uudenmallin Sauna-Sepon voi tyhjentää ämpärillä. Ota sisäsäiliö pois puhdistuksen ajaksi. Vanhanmallin Sauna-Sepossa on pohjassa tyhjennystulppa.

Miten Sauna-Seppo toimii talvella?

Sauna-Seppo toimii aina, kun se on sula. Talvikäytössä tulee siis huolehtia Sauna-Sepon eristyksestä. Ilman eristystä Sauna-Seppo jäätyy, muttei halkea tai muutoin rikkoonnu.

Miten verkkokaupan ostokset toimitetaan?

Verkkokaupan tuotteet sisältävät rahdin ja toimitus on osoitteeseen johon asiakas haluaa. Käytämme toimituksissa Postia (Transpoint). Tilausmäärä ei vaikuta hintaan eikä toimitukseen. Toimitamme verkkokaupan tilauksia vain Manner-Suomen alueelle.

Asentaminen

Mitä ennen muoviputken sähköhitsaamista tulee tehdä?

Aloita poistamalla putkesta hapettunut tai likainen pintakerros höyläystyökalua tai käsiskraapaa käyttämällä. Pintakerros poistetaan putken päästä matkalta jonka putki uppoaa muhviin. Putken pinnasta poistettavan lastun paksuus tulisi olla 0,1-0,2 mm. Tarkista vielä putken puhtaus. Poista lika ja epäpuhtaudet asetonilla ja nukkaamattomalla liinalla. Ota hitsausyhde suoraan pakkauksesta putken päähän ja aloita hitsaaminen. 

Lue lisää muoviputkien sähköhitsaamisesta täältä.

PEH-putkien asentaminen ja käsittely kylmissä olosuhteissa

Muoviputkien iskulujuus alenee lämpötilan laskiessa. Alle -15 asteen lämpötiloissa putken käsittelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Muhviputkia asennettaessa on huolehdittava, ettei muhvissa ja/tai tiivisteurassa ole jäätä.

 • PE-putket on pidettävä lämpimässä vuorokauden ajan ennen kiepin purkamista.
 • Autokelalta purettavan putken pää tulee kiinnittää purkamista varten siten, ettei se aiheuta tapaturmaa.
 • Alle -15 asteen lämpötiloissa putkikuormaa ei saa purkaa kelalta tai kiepiltä ilman valmistajan lupaa.
 • Alle -20 lämpötiloissa putkea ei saa käsitellä tai asentaa ilman valmistajan lupaa.
 • Putkiliitosten teko puskuhitsaamalla onnistuu pakkasella parhaiten lämmitetyssä teltassa. Tarvittaessa putket tulpataan ja hitsattavia päitä lämmitetään (ei avoliekillä).
 • Sähköhitsaamisessa suosittelemme, joko lämmitettyä telttaa tai alimmillaan -10 asteen lämpötilaa.
 • Putkiliitoksia hitsattaessa on huomioitava pidempi hitsausaika.
 • Vedellä tehtävää painekoetta voi joutua lykkäämään pakkasella jäätymisvaaran vuoksi. Painekoetta tehtäessä on suositeltavaa, että ympäröivä maa on lämmennyt plusasteiseksi.

Huoltaminen

Kuka huoltaa Fusamatic sähköhitsauskoneet?

Fusamatic sähköhitsauskoneiden huollosta vastaa Talokaivo Oy, Terästie 5, 04220 Kerava, talokaivo@talokaivo.fi 

www.talokaivo.fi

Etkö löytänyt etsimääsi?

Lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen asiakaspalvelu@pipelife.fi 

Lataukset

Tutustu Pipelifen materiaaleihin. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuotteet

Pipelifen tuotevalikoima on nähtävillä tuotetietokannassa.

Usein kysyttyä

Olemme koonneet vastaukset usein kysytyille kysymyksille.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä soittopyyntö

Soittopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse
Yhteydenottopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse