Jätevesiremonttien takaraja umpeutui

26. helmikuuta 2020

Nykyinen jätevesilainsäädäntö on ollut voimassa huh­tikuusta 2017 alkaen, ja viime syksynä jätevesilaissa määritetty siirtymäaika päättyi. Siirtymäaika koski ha­ja-asutusalueiden saneeraamattomia kiinteistöjä, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004, ja jotka sijaitsevat sa­dan metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjaveden ottoon soveltuvalla alueella. Siirtymäajalla annettiin tällaisten kiinteistöjen omistajille kaksi ja puoli vuotta aikaa saat­taa kiinteistön jätevesijärjestelmä ympäristönsuojelulain puhdistusvaatimusten mukaiseksi.

Mikä tilanne on nyt? Ideaali maailmassa haja-asutus­alueella ei ole tällä hetkellä yhtään taloa tai mökkiä ilman toimivaa ja lain puhdistuskriteerejä täyttävää jätevesijär­jestelmää. Jokainen on huolehtinut velvollisuudestaan ja turvannut lähiympäristönsä pohjavedet ja ranta-alueet. Todellisuudessa tilanne on mitä luultavammin toinen – kaikki eivät ehtineet muutokseen mukaan siirtymäajasta huolimatta.

    - Ilahduttavan iso joukko kiinteistön omistajia oli liik­keellä viime kesänä, joka varmasti ruuhkautti kuntien rakennusvalvonnan lupakäsittelyä, sekä kumppaniem­me asennuskalentereita. Tänä vuonna työtä jatketaan ja olemalla yhteydessä jätevesikumppaneihimme jo nyt, voi varmistaa oman kohteensa saneerauksen tulevalle kesälle ja syksylle. Nyt siis viimeistään kannattaa tilata jätevesikartoitus kiinteistölleen puhdastulevaisuus.fi -si­vustoltamme, kertoo tuotepäällikkö Jarno Huhta Pipelifelta.

Ne kiinteistön omistajat, joita siirtymäajan saneeraus­velvoite ei koskenut, tulevat törmäämään jätevesilain­säädännön puhdistusvaatimuksiin todennäköisesti seu­raavan ison remontin yhteydessä. Kun kiinteistöön tulee merkittävä saneeraustoimenpide vesi- ja viemärilaitteis­toon, tulee kiinteistön jätevesijärjestelmän tila lain mu­kaan tarkistaa ja saattaa järjestelmä jätevesiasetuksen perustason puhdistusvaatimukset täyttäväksi. Vuoden 2004 jälkeen rakennettujen jätevesijärjestelmien perus­tason puhdistusvaatimukset on toteutettu pääasiassa jo rakentamisvaiheessa, joten saneerausta tarvitsevat to­dennäköisemmin tätä vanhemmat kiinteistöt.

 

Tilaa jätevesikartoitus kiinteistöllesi


Pipelifen Puhdastulevaisuus-sivustolta on voinut tilata jä­tevesikartoituksia vuodesta 2018 lähtien. Kartoituksen ti­laamalla asiakas saa Pipelifen jätevesikumppanin tarkis­tamaan nykyisen jätevesijärjestelmän tilan, ja arvioimaan mahdolliset saneeraustarpeet. Viime vuonna Pipelifella oli Viimeinen jätevesikesä -kampanja, jossa jätevesikar­toituksen tilanneiden kesken arvottiin kuuden hengen kylpypalju. Paljuarvonnan voittaja löytyi Turusta.

    - Kartoituksesta kuulin veljeltäni, hän oli myös itse tilannut kartoituksen. Muutaman viikon kuluessa tilauk­sesta, meillä oli paikallinen asiantuntija käymässä, kertoo asiakas Janne-Kari Aaltonen.

    - Kartoituksessa päädyttiin siihen, ettei meidän mökille tilata mitään uutta. Kartoitus tehtiin siten, että samalla katsottiin myös vanhempien ja veljen mökin tilanne. Van­hemmilla on aikaisemmin ollut käytössä Sauna-Seppo. Asiantuntijan kanssa todettiin, että Sauna-Seppo on hie­man liian pieni vanhempien mökille, mutta aivan täydelli­nen meidän mökille. Tämän perusteella päädyttiin siihen, että vanhempien järjestelmä uusitaan ja heidän käytössä ollut Seppo siirtyi meidän mökille, kertoo Aaltonen

Aaltosen kohteen hoiti Varsinais-Suomen alueella toi­miva kumppani, Suomen Pihakaivo Oy.

    - Kartoitettu kohde oli tyypillinen mökkikohde Turun saaristossa, ja kohteessa kartoitettiin koko perheen mö­kit samalla. Kartoituksessa tuli esiin, että vanhempien mökissä on käytössä pesukone, jonka vuoksi kohtee­seen sopi paremmin Pipelifen Pisara -harmaavesisuoda­tin, kertoo Juhani Rinne Suomen Pihakaivolta.

    - Kartoituksen tilaaminen kannattaa, koska kohteissa voi tulla vuosien varrella muutoksia, jotka vaativat jäte­vesijärjestelmien päivitystä. Ammattilaisen tekemä kar­toitus antaa varmuutta oikeasta laitteistosta, avaa Rinne.

Mikäli et ehtinyt saneerata kiinteistösi jätevesijärjestel­mää siirtymäajan puitteissa, tai olet teettämässä kiinteis­tösi vesi- ja viemärilaitteistoon merkittävää saneeraus­toimenpidettä, tilaa Pipelifen maksuton jätevesikartoitus osoitteesta puhdastulevaisuus.fi.

JÄTEVESIREMONTTIEN TAKARAJA UMPEUTUI

Jaa sivu:

Lisätietoja

Contact images FI

Jarno Huhta

Tuotepäällikkö, kiinteistötekniikka

+358406805785

Lataukset

Tutustu Pipelifen materiaaleihin. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuotteet

Pipelifen tuotevalikoima on nähtävillä tuotetietokannassa.

Usein kysyttyä

Olemme koonneet vastaukset usein kysytyille kysymyksille.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä soittopyyntö

Soittopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse
Yhteydenottopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse