Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Huleveden haltuun Raineo®

Pipelife tuo markkinoille uuden ratkaisun hulevesien hallintaan. Ilmastonmuutos on lisännyt hetkittäisten sateiden määrää, yleisesti sademääriä ja sadepäivien määriä, joten tulvimisesta on tullut tavanomaisempaa ja tulvien määrä on kasvanut. Myös rakennetun ympäristön tiivistyminen ja pinnoitetun ympäristön määrä lisää hulevesien hallinnan tarvetta.

Kuntien hulevesistrategioissa hulevesiongelma pyritään ratkaisemaan paikallisella hulevesiratkaisulla, jolla toteutetaan hulevesien kerääminen, puhdistaminen ja viivyttäminen.

Raineo® on hulevesiratkaisu, josta löytyy kaikki tarpeellinen hulevesien hallintaan. Raineo® järjestelmä koostuu tuotteiden ja palvelun kokonaisuudesta, joka kattaa kaiken tarvittavat hulevesien keräämiseen, johtamiseen, käsittelemiseen, imeyttämiseen, viivyttämiseen ja varastoimiseen. Hulevedet saadaan tarvittaessa Raineon avulla muutettua ongelmasta hyötykäyttöön.

Tutustu Raineo® hulevesijärjestelmään raineo.fi sivuilla

Tutustu Raineo® hulevesijärjestelmään pipelife sivuilla

Lue lehdistötiedote- hulevesien hallinnasta

 

Raineo_300x200
Tulva on valinta ei luonnonilmiö