Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

CE-merkintä Pipelife tuotteisiin

Heinäkuun alussa(1.7.2013) voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkintä tulee pakolliseksi osalle rakennustuotteita. Kaikilla Euroopan talousalueelle (ETA) markkinoille asetetuille tuotteilla ja joille on harmonisoitu eurooppalainen standardi (hEN) tai eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), on laadittava suoritustasoilmoitus (DoP) ja tuote on CE-merkittävä.

Useimmille talo- ja yhdyskuntatekniikan tuotteille ei voida vaatia CE-merkintää, koska rakennustuoteasetuksessa vaadittu harmonisoitu eurooppalainen standardia ei ole olemassa.

CE merkintää ei vaadita seuraavilta Pipelife Finlandin valmistamilta järjestelmiltä:
  • Maaviemärit, hulevesiputket, kiinteistöviemärit, kaapelinsuojaus, paineputket, pienet öljynerottimet, kaivot ja harmaavesisuodattimet ja saostussäiliöt pesuvesille.
  • Näiden järjestelmien suunnittelu, myynti ja käyttö voi jatkua kuten tähänkin asti kansallisten hyväksyntöjemme mukaisesti. 

Pipelife Finland Oy tuotteiden osalta CE-merkinnän pakollisuus koskee 1.7.2013 lähtien seuraavia tuoteryhmiä:
  • sähköasennusputket, pienpuhdistamot, saostussäiliöt kaikille jätevesille, sekä isot öljyn- ja rasvanerottimet. CE-merkinnät viittaavat tuotteisiin, jotka valmistetaan standardien EN 61386-21, EN 61386-22, EN 61386-23, EN 60423  EN 12566-1 , EN 12566-2, EN 1825-1 ja EN 858-1 mukaisesti.

Lue lisää Pipelife tuotteiden CE-merkinnästä


CE-merkinnän edellyttämät suoritustasoilmoitukset


Pipelife Finland ilmoittaa, että tuotteemme, jotka on valmistettu yllä olevien harmonisoitujen EN–standardien mukaisesti, ovat CE–merkittyjä ja vastaavat voimassa olevia vaatimuksia. Lisäksi suunnittelu- ja asennusohjeittemme mukaisesti asennettuina ja toteutettuna tuotteemme täyttävät kansalliset rakentamismääräykset.