Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Kedonpää jatkokaudelle Muoviteollisuuden ja Kemianteollisuuden hallituksissa

Muoviteollisuus ry on 26.11.2012 pidetyssä syyskokouksessaan valinnut Pipelife Finland Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kedonpään uudelle jatkokaudelle hallituksen puheenjohtajana.

Muoviteollisuus ry on vuonna 1961 perustettu muovituotteita valmistavien yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Muoviteollisuus ry on Kemianteollisuus ry:n toimialajärjestö sekä Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Järjestön jäsenistö koostuu 116 jäsenyrityksestä, jotka osallituvat järjestön kautta alan kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa PlasticsEuropen ja monen muun alan yhteistyöjärjestön kautta.”

Samana päivänä järjestetyssä Kemianteollisuus ry:n syyskokouksessa Kimmo Kedonpää valittiin jatkokaudelle Kemianteollisuuden hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajana väistyvän Harri Kermisen tilalle uudelle puheenjohtajaksi valittiin Neste Oil Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lievonen. Muiksi Kemianteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtajiksi vuodeksi 2013 valittiin toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Orion Oyj sekä toimitusjohtaja Kim Gran, Nokian Renkaat Oyj.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen toimialajärjestö. Sen tehtäväkenttään kuuluvat sekä elinkeino- että työmarkkinapoliittiset asiat. Kemianteollisuus ry:ssä on yli 410 jäsenyritystä. Jäsen- ja yhteistyöyhdistyksiä on kaikkiaan kolmetoista.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on 19 prosenttia ja teollisuuden viennistä 23 prosenttia. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 31 000 henkilöä.

” On kunnia saada jatkaa näissä luottamustehtävissä ja viedä aitiopaikalla toteutukseen suunnitelmia joita olemme tehneet niin strategian kuin Visio 2020:n puitteissa. Aiomme tehdä Kemianteollisuudesta teollisuuden johtotähden jossa panostetaan yhtä aikaa niin ihmisten kuin yritystenkin menestykseen, sillä ne ovat erottamattomasti linkittyneet toisiinsa.  Me tulemme olemaan haluttu työsektori jossa hyvä työelämän laatu on nostettu keskeiseen asemaan.
Edessä ovat myös Suomen tulevaisuuden kannalta erinomaisen tärkeät työelämää koskevat neuvottelut, joissa ”paalutetaan” oman ja lastemme sekä koko hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta tärkeitä merkkipaaluja. On hienoa olla vaikuttamassa ja antamassa oma panoksensa tulevaisuuden eteen myös tällä sektorilla. Tulevaisuus on meille suuri mahdollisuus jos vain uskallamme nähdä sen sellaisena ja näemme uhkien sijasta mahdollisuuksia sekä olemme valmiita muuttamaan tekemistämme, ihan oikeasti. Uusia lopputulemia saa ainoastaan tekemällä eri asioita tai ainakin asioita eri tavalla.” toteaa Kimmo tilanteesta.