Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Ympäristölautakunnan mietintö tuo jätevesilainsäädäntöön

Ympäristövaliokunta on saanut työnsä päätökseen ja julkaissut mietintönsä uudistuvasta jätevesiasetuksesta. Eduskunta päättää lain hyväksymisestä vielä alkukevään aikana, joten seuraavalle kaudelle pääsemme liikenteeseen varsin tehokkaasti uuden lainsäädännön mukaisesti. Uusi lainsäädäntö pyrkii poistamaan selkeät epäkohdat, joita lainsäädännössä on ollut tähän mennessä.

Uuden jätevesiasetuksen mukaisesti puhdistusvaatimustaso muuttuu lievemmälle tasolle, jossa poistumat orgaanisen aineen osalta 80 %, kokonaisfosforin 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %. Lisäksi puhdistusvaatimustasot tullaan ymmärtämään jätevesijärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdaksi, eikä valvontaperusteeksi, joten puhdistustulosten vaihtelut sallitaan.

Normaalitilanteessa tämän vaatimustason voi täyttää esimerkiksi kolmiosaisella saostussäiliöllä ja maaperäkäsittelyllä. Maaperäkäsittely tarkoittaa joko maahanimeyttämöä tai maasuodattamoa, jos maaperä ei ole soveltuva imeyttämölle. Kunnat voivat kuitenkin määrätä alueista, joilla tulee noudattaa tiukempia vaatimuksia ympäristön pilaantumisvaaran perusteella eli erityisen herkillä alueilla, kuten rannoilla, pohjavesialueilla tai hyvin pienialaisilla kiinteistöillä.

Uudessa lainsäädännössä yli 68-vuotiaat ovat vakiituisen asuntonsa osalta vapautettuja jätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksista. Lisäksi jätevesilainsääntöön tulee 5 vuoden harkinnanvarainen lykkäysmahdollisuus pitkäaikaistyöttömille, -sairaille tai muun sosiaalisen perusteen omaaville.