Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Kimmo Kedonpää valittu Kemianteollisuuden hallitukseen

Kemianteollisuus ry valitsi toimitusjohtaja Kimmo Kedonpään Kemianteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Valinta suoritettiin 23.11.2010 pidetyssä liittokokouksessa. 

Kemianteollisuus on yksi kolmesta suurimmasta teollisuuden alasta Suomessa. Sen osuus koko teollisuuden tuotannosta oli vuonna 2009 runsaat 17 % ja tehdasteollisuuden viennin arvosta samoin 17 %. Kemianteollisuuden eri toimialat työllistävät kaikkiaan noin 35 000 henkilöä.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen toimialajärjestö, jonka tehtäväkenttään kuuluvat sekä elinkeino- että työmarkkinapoliittiset asiat. Kemianteollisuus ry:ssä on noin 430 jäsenyritystä. Jäsen-, yhteistyö- ja sopimusyhdistyksiä on vastaavasti kaikkiaan kolmetoista.