Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Jätevesiasetus eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on hyväksynyt 23.09.2010 haja-asutusalueiden jätevesiä koskevan lakimuutosesityksen. Hallituksen esitys tarkentaa jätevesiasetusta ja sen toimeenpanoa tiettyjen erityisten kriteereiden täyttyessä.

Hallituksen esityksen mukaisesti jätevesiasetuksen täytäntöönpanoon ehdotetaan kahden vuoden jatkoaikaa jätevesiasetuksen toteuttamisen. Haja-asutusalueiden kiinteistöjen tulisi siis ehdotuksen mukaisesti järjestää jätevesiensä käsittely asetuksen puhdistusvaatimusten mukaiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hallituksen esityksen mukaisesti yli 68 vuotiaat, pitkäaikaistyöttömät, pitkäaikaissairaat tai muun sosiaalisen esteen omaavat voisivat hakea maaräaikaista vapautusta jätevesiasetuksen täyttämiselle. Vapautuksen saisi erikseen haettaessa hallituksen esityksen mukaisesti myös kiinteistöt, jotka sijaitsevat alueella joka tulee lähitulevaisuudessa viemäriverkon piiriin ulottuvaksi.

Huolimatta jätevesiasetuksen tulevasta aikarajan siirtymisestä nyt on hyvä aika toimia jätevesijärjestelmän saneeraamiseksi. Markkinat eivät ole vielä kuumentuneet äärimmilleen ja asennuskapasiteettia on vielä hyvin saatavilla. Vaikka asetuksen takaraja siirtyisikin ei jäteveden puhdistus ole aina lainsäädännöstä kiinni. Oma talousvesikaivo tai mökkiranta on edelleen alttiina omille päästöillemme ellemme huolehdi omista päästöistämme olipa lainsäätäjän asettamat takarajat miten kaukana tahansa. Tukijärjestelmä oman järjestelmän saneeraamiseen on olemassa ja kotitalousvähennyksen voit käyttää myös jätevesijärjestelmän saneeraamiseen.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä www.puhdastulevaisuus.fi sivuiltamme täältä.


Keskustelu haja-asutuksen jätevesistä on kuluvan syksyn aikana johtanut myös toiseen alan kannalta positiiviseen huomioon. Kuntien viranomaisten tiedottaminen ja kouluttaminen, sekä tiedon jakaminen yksittäisille kuntalaisille tulee myös saamaan kaipaamiaan lisäresursseja. Laitevalmistajat ja heidän yhteisönsä (Muoviteollisuus ry) tukee kuntia tässä työssä, jotta kuntalaisille saataisiin oikeaa ja riittävää tietoa jäteveden puhdistamisesta haja-asutus alueilla.

Muoviteollisuuden oppaan haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä voit lukea tästä linkistä.

Lue lisää Haja-asutuksen jätevesienkäsittelystä Blogistamme