Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Länsi-Turunmaa haja-jätevesikilpailun voittoon

Länsi-Turunmaan kaupunki Paras Hajajätevesikunta 2010 -kilpailun voittaja

Länsi-Turunmaa on Suomen paras hajajätevesikunta vuonna 2010. Kaupunki on hoitanut jätevesiasiansa esimerkillisesti, asiakkaansa monipuolisesti huomioon ottaen. 

Muoviteollisuus ry:n Puhdistamotyöryhmän kilpailun tavoitteena oli edistää hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa, löytää positiivisia toimintamalleja ja kannustaa kuntia aktivoimaan asukkaitaan hoitamaan jätevesiasiansa kuntoon.  Palkinnon saaja ratkaistiin saapuneiden vastausten perusteella. Palkinnoksi Länsi-Turunmaa saa kunniakirjan ja 4000 € jätevesiasioiden kehittämiseen.

Jätevesineuvontaa asiakaslähtöisesti

Puhdistamotyöryhmä totesi Länsi-Turunmaan olevan jätevesiasioissa monella tavalla esimerkillinen. Alueella on toteutettu asukkaille suunnattua jätevesineuvontaa monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti puhelinneuvonnalla, maastokäynnein, tuottamalla aiheeseen liittyvää materiaalia, selkein kotisivuin sekä yleisötilaisuuksin. Neuvontaa toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Viranomaiset kannustavat asukkaita valitsemaan kuhunkin kohteeseen sinne parhaiten sopivan jätevesijärjestelmän, käyttäen monipuolisesti eri vaihtoehtoja ja talonpoikaisjärkeä.  Päätavoite ovat varmatoimiset ja mahdollisimman huolettomat ratkaisut, joilla kannustetaan kestävän kehityksen mukaisiin järjestelmiin.   Yhteistyö Valonia-hankkeen kanssa on ollut tiivistä. Kaupunki on myös mukana rahoittamassa ja tukemassa koko Turunmaan yhteistä Avlopp i kretslopp - jätevesihanketta. Kaupungilla on käytössä kartoituksen perusteella myös lievennettyjen jätevesivaatimusten mukaisia alueita. Lupakäsittelyaika kunnassa on kohtuullinen ja lupamaksut ovat normaalilla tasolla.  Kiinteistökohtaisten järjestelmien lisäksi on autettu jätevesiosuuskuntien toimintaa eteenpäin.

Länsi-Turunmaan saaristokaupungissa on vajaat 15 500 asukasta. Länsi-Turunmaa käsittää suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen tuhansista saarista ja luodoista. Avoimia merenselkiä täplittävät karut kallioluodot, ja sisäsaariston suurilla saarilla on niin maaseutua kuin pikkukaupunkimiljöötä.  Vesihuollollisesti Länsi-Turunmaa on haastava saaristokunta. Siellä korostuu vesiensuojelun, kuten ravinnekuormituksen vähentämisen, merkitys.  Vesistöjen hyvinvoinnin parantaminen mahdollistaa tulevaisuudessakin niiden virkistyskäytön säilymisen ja luonnon monimuotoisuuden.

Muoviteollisuus ry:n Puhdistamoryhmä kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita ja toivoo Länsi-Turunmaalla jätevesiasetuksen eteen tehdyn työn osoittavan, että maalaisjärkeä käyttäen jätevesiasiat voidaan ratkaista ja löytää joka paikkaan toimiva ratkaisu. 

Lisätietoja:

Muoviteollisuus ryn asiamiehet:
Karl-Johan Ström, puh. (09) 1728 4323, karl-johan.strom@plastics.fi 
Aulis Nikkola, puh. (09) 1728 4306, aulis.nikkola@plastics.fi

ja
Länsi-Turunmaan ympäristönsuojelutarkastaja, Petri Huovila p. 050-4646866 / petri.huovila@lansi-turunmaa.fi