Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Kuka hoitaa haja-asutuksen jätevedet parhaiten?

Muoviteollisuus ry ja sen jäsenyritykset (Uponor Suomi Oy, Pipelife Finland Oy, Oy KWH Pipe Ab ja Jita Oy) järjestävät kilpailun Suomen kunnille. Tarkoitus on löytää kunta, jossa hajajätevesiasetuksen määräysten toteutuminen on onnistuttu järjestämään parhaiten ja asiakaslähtöisesti. Kilpailu järjestetään kuluvan kevään aikana. Palkintona on voittajalle kunnian ja maineen lisäksi luvattu 4000 € rahapalkinto käytettäväksi haja-asutusalueen asukkaiden jätevesiasioiden edistämiseen.

– Asetusten mukaisten järjestelmien rakentaminen on edelleen verkkaista. On kuitenkin kuntia, joissa jätevesien hoitoon on saatu vauhtia ja yhtenä tärkeänä tekijänä on tällöin ollut kunnan viranomaisten paneutuminen asiaan, kertoo Muoviteollisuus ry:n asiamies Aulis Nikkola.

Paras hajajätevesikunta 2010

Kilpailuun voi osallistua maaliskuun alusta huhtikuun loppuun. Voittaja valitaan rakentamisen edistymistä monipuolisesti mittaavaan kyselyyn saatujen vastausten ja selvitysten perusteella. Kilpailutyöryhmän puheenjohtajana toimii Jaana Suur-Askola Uponor Suomi Oy:stä.

– Jäsenyritykset ovat huolissaan nykyisestä tilanteesta. Alan vastuullisina toimijoina haluamme kilpailun avulla nostaa esille kunnan, joka voi olla hyvänä esimerkkinä positiivisella ja kannustavalla toiminnallaan muille kunnille. Toisaalta haluamme muistuttaa viranomaisen roolin tärkeydestä asian edistämiseksi ja hajakuormituksen vähentämiseksi Suomessa.

Kilpailuun osallistuminen on tehty helpoksi. Se käy Muoviteollisuus ry:n kotisivuilla. Kaikkien kuntien kannattaa ilman muuta tulla mukaan, Suur-Askola kannustaa.

Tiedot kilpailusta löytyvät ja vastaaminen hoituu osoitteessa:

Asiasta lisää kertovat Muoviteollisuus ry:n asiamiehet:

Aulis Nikkola, aulis.nikkola@plastics.fi
Karl-Johan Ström, karl-johan.strom@plastics.fi

puh. (09) 172 841