Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Putkien käsittely ja asentaminen kylmissä olosuhteissa

Muoviputkien iskulujuus alenee lämpötilan laskiessa.

Alle -15 asteen lämpötiloissa putken käsittelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
  • Muhviputkia asennettaessa on huolehdittava, ettei muhvissa ja/tai tiivisteurassa ole jäätä.
  • PE-putket on pidettävä lämpimässä vuorokauden ajan ennen kiepin purkamista.
  • Autokelalta purettavan putken pää tulee kiinnittää purkamista varten siten, ettei se aiheuta tapaturmaa.
  • Alle -20 asteen lämpötiloissa ei putkea saa purkaa kelalta ilman valmistajan lupaa.
  • Hitsattaessa on huomioitava pidempi hitsausaika.
Tarvittaessa lisätietoja Jarko Lehdolta, puh. 030 600 2213.