Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Suomen Vesiyhdistyksen tiedote

Vesihuoltojaoston tavoitteena on yhteistyöverkostojen luominen vesihuoltoajan osaajien kesken.

Lisäksi parannetaan vesihuoltoalan hallintoa, taloudenhallintaa ja organisointia sekä kehitetään vesihuoltoverkostojen ylläpitoa, saneerausta ja laajentamista unohtamatta kuitenkaan varautumista erityis- ja poikkeustilanteisiin.

Vesihuoltojaoston tavoitteita ovat myös vesihuollonpalvelujen julkisuuskuvan parantaminen ja alan houkuttelevuuden lisääminen. Näin alalle saadaan uusia innokkaita opiskelijoita ja sitä kautta uusia työntekijöitä laitoksille sekä Suomen Vesiyhdistys ry:n tunnettavuuden parantaminen ja jäsenistön lisääminen. Lisäksi Vesihuoltojaosto valmistelee pyydettäessä kannanottoja ja lausuntoja vesihuoltoasioista Suomen Vesiyhdistys ry:lle.

Lue lisää oheisesta Suomen Vesiyhdistys ry:n tiedotteesta, joka on julkaistu 18.1.2009.