Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Katsaus raaka-aineiden hinnanmuutoksen ja taantuman vaikutuksesta muoviputkimaailmaan

Raaka-ainevalmistajien tavoitteet raaka-aineiden hinnanmuutoksille 03/2009

 

  (HD) PE PP PVC
Toimitustilanne Hyvä Hyvä Hyvä
Kysyntä Heikko Heikko- Heikko
Hintapaine +10 % +5 % +15 %
Raaka-aineiden osuus muoviputkien hinnasta on suuri joten hintapaineet ovat lähiaikoina ylöspäin.Miten tähän on tultu – katsaus vuoteen 2008


Raaka-ainemarkkinat

Muoviputkien raaka-aineiden PVC:n, polyeteenin, polypropeenin sekä väri- ja muiden lisäaineiden usean vuoden ajan jatkunut voimakas hinnannousu tuli tiensä päähän yhdellä rysäyksellä vuoden 2008 lopussa. Talouden ylikuumenemisesta johtunutta ja eri Hedge Fundien öljyn hinnalla tapahtuneen spekuloinnin tukemana toteutunut jatkuva, syyskuussa yli 15 % kuukausittaisen nousutason saavuttanut hinnannousu taittui laskuksi marraskuussa.

Nousuun varautuneet jatkojalostajat olivat ostaneet syksyn raaka-aineensa ja yhdistettynä yleisestä markkinoiden pysähdyksestä seuranneeseen kysynnän pysähtymiseen markkinat eivät vetäneet vuoden viimeisinä kuukausina lainkaan. Raaka-aineiden valmistajat eivät ehtineet sopeuttamaan tuotantoaan kysyntää vastaavaksi ja ainoaksi ratkaisuksi jäi hallitsematon hinnanlasku. Hintojen lasku jatkuikin vielä tammikuussa 2009 saavuttaen tason, joka ei enää mahdollista raaka-aineiden valmistajille kannattavan liiketoiminnan harrastamista ja osa niistä onkin ajautunut vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Nyt uuteen tilanteeseen on ehditty sopeutua ja valmistajat poistavat ylimääräistä kapasiteettia markkinoilta huoltoseisokkien, tehtaiden sulkemisen sekä toiminnan keskeyttämisen avulla. Tavoitteena kaikilla toimijoilla lienee vakauden saavuttaminen ja sitä kautta kannattavan liiketoiminnan mahdollistaminen.


Hinnanmuutosten vaikutukset muoviputkien hintoihin

Muoviputkien ja –yhteiden kustannuksista suuren osan muodostaa raaka-aine, joten niiden hinnat seuraavat viiveellä raaka-aineiden hintatrendejä. Kasvussa olevat työvoimakustannukset uhmaavat yleisiä trendejä rajoittaen näin hintojen laskua omalta osaltaan. Kun tähän vielä lisätään se tosiasia, että menneiden kahden vuoden aikana raaka-aineiden hinnannousuja ei koskaan saatu siirrettyä kokonaisuudessaan myyntihintoihin uskoisin, että markkinahinnat ovat saavuttaneet sen tason, johon ne nykytilanteessa kuuluvat. Muoviputkivalmistajien katteet ovat jo niin alhaisella tasolla, että yhdessä vähentyneen kysynnän kanssa ne rajoittavat jo investointien toteutumista ja kehitystyötä.


Toimitusketju on avainasemassa

Kenenkään etu ei ole arvoketjun jonkin osan heikkous. Ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Mikäli urakoitsijat ”kilpailevat itsensä hengiltä” eli vähentyneet urakat eivät tuo riittävästi tuottoa, on seurauksena talousvaikeuksien vuoksi vaikeutunut luotonsaanti ja sitä kautta toimintaedellytysten katoaminen. Oman lisänsä tähän tuo uusi, osin laina- tai leasing-rahoitettu konekanta, josta kuukausimaksut lankeavat oli kone sitten käytössä tai ei. Kun käytettyjen koneiden kauppa on euroopanlaajuisesti pudonnut dramaattisesti, koneista ei oikein pääse eroonkaan. Tätä seuraavat konkurssit taas omalta osaltaan poistavat alalta välttämätöntä luottamusta, vaikeuttavat rahoituksen saantia ja näin hidastavat kauppaa sekä hidastavat kriisistä nousua. Lopulta tietysti tämänkin ”tien” päässä on kysynnän ja tarjonnan tasaantumisen kautta tapahtuva tuloksen parane-minen, mutta se prosessi kestää vuosia ja matka on kivinen ja täynnä tragedioita. Jos vielä varastot ja tuotanto ajetaan minimiin, on palvelukyky uhattuna ja sen seurauksena jakeluketju menettää tehokkuuttaan ja luotettavuuttaan. Juuri jakeluketjun tai itseasiassa koko ”arvoketjun”, raaka-ainetoimittajasta asentajaan, pitää olla huippuunsa trimmattu, jotta kansantalous säilyy kilpailukykyisenä ja nousun mahdollistavana.


Raaka-aineet vuonna 2009

Helmikuussa 2009 raaka-aineiden hinnat kääntyivät nousuun ja nousun voidaan odottaa jatkuvan edelleen kevään edetessä. Polyeteenin ja -propeenin hinnat seuraavat suoraan öljyn hintaa ja PVC:nkin suurelta osin. Maailmaa koetteleva lama jatkuu eikä öljyn ja sen myötä eteenin hinnan voida odottaa, OPEC:in tuotantoa rajoittavista päätöksistä huolimatta, nousevan tämän kevään aikana kuin korkeintaan 30 prosenttia nykytasoltaan. Joka tapauksessa suunta on ylöspäin ja se siirtyy sellaisenaan muoviraaka-aineiden hintoihin.

Vuoden toisella neljänneksellä Länsi-Euroopassa poistuu markkinoilta 700 000 tonnia vuotuista C2-kapasiteettia vastaava määrä tuotantoa huoltoseisakkien vuoksi. Vuoden kolmannella neljänneksellä tämä määrä nousee 1 800 000 tonniin.
Näiden odotusten pohjalta lienee perusteltua ennustaa, että muoviraaka-aineiden valmistajien tavoitteena on nostaa hinnat kevään aikana tasolle, joka takaa heille tyydyttävän katemarginaalin. Heidän katteissaan ei ole mitään puskureita, joten öljyn hinnankorotukset siirtyvät suoraan hintoihin. Kevät tuo mukanaan luonnollista kysynnän kasvua, joka tukee näitä pyrkimyksiä. Leikattujen tuotantokapasiteettien vuoksi kysynnän äkillinen kasvu saattaisi johtaa jopa tilapäisiin toimitusvaikeuksiin, joka osaltaan tukisi nousutrendiä.


Vuosi 2009 - Miksi nyt kannattaa rakentaa

Rakentamisen markkinat ovat pysähtyneet kuin seinään erityisesti uudisrakentamisen osalta. ”Huputettuja” rakennustyömaita on kaikkialla eikä uusia juurikaan rakenneta. Valmiita asuintaloja on alueesta riippuen valmiina jopa kolmen vuoden tarvetta vastaava määrä. Miksi tällaisessa tilanteessa kannattaisi rakentaa uutta?

Syitä on monia. Hinnat ovat nyt alhaalla, hyvää työvoimaa samoin kuin koneita on saatavilla ”normaaliin” hintaan, pankkien tarjoamat lainaehdot ovat erinomaiset, 70% ihmisistä uskoo työpaikkansa säilyvän, ostovoima kasvaa kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2008 ja kotitalousvähennyksiäkin on korotettu, joten edellytykset rakentamiselle ovat erittäin otolliset. Ihmisten tarve muuttaa isompaan asuntoon ei ole mihinkään poistunut. Asetuksen vaatimien haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamiseen tämä tilanne luo myös aivan erinomaisen otolliset olosuhteet; järjestelmät ovat edullisia, urakoitsijoita on saatavilla ja työn saa vielä vähentää korotetuista kotitalousvähennyksistä.

Nyt on rakentajan kulta-aika. Saattaa olla, etteivät hinnat kaikilta osin ole ihan pohjalla mutta varmasti uskaltaa sanoa, että kokonaisuutena kustannukset ovat niin alhaalla, että jo viiden vuoden tähtäimellä sijoitukselle saa hyvän tuoton

Tästä lamasta selvitään yhdessä. Niiden, joilla varaa on, pitää olla aktiivisia ja kuluttaa säästämisen sijaan. Suurin uhka meille on nyt deflaatio eli kulutuksen pysähtyminen kun jokainen odottaa hintojen edelleen laskevan voidakseen sitten maksimoida oman hyötynsä. Yrittäjille laskevilla markkinoilla ei ratkaisu ole hintojen lasku, koska hintojen lasku yhdistettynä kysynnän voimakkaaseen laskuun, tuo mukanaan pelkkiä ongelmia. Nyt siis yrityksissä prosessit kuntoon ja kuluttajina kaikki kantamaan oma kortensa kekoon tukemalla suomalaista työntekoa ostamalla Suomessa tehtyjä tuotteita.

On tekojen aika!

Kimmo Kedonpää
Nöyrä, mutta ylpeä putkitehtailija