Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Pipelife Finland Oy tehostaa jätevesijärjestelmiensä kuluttajamarkkinointia

Uusi ilme ja uudet sivut sijaitsevat kuitenkin vanhassa tutussa osoitteessa www.puhdastulevaisuus.fi, johon pääset myös PLIC:n jätevesijärjestelmät osion kautta.

Uusien sivustojen julkistamisen myötä Pipelife Finland astuu voimakkaammin kuluttajaliiketoimintaan. Uuden Pipelife Ympäristö -brändin ja uuden kuluttajaratkaisuihin optimoidumman liiketoimintalogiikan Pipelife Ympäristö -kumppanuuden myötä, Pipelife Finland haluaa vahvistaa asemaansa kuluttajamarkkinoilla ja saavuttaa yhtä vahvan aseman asiakkaidensa valintojen kohteena kuin perinteisemmässä muovituotteiden tukku-, projekti- ja vähittäismyyntiliiketoiminnassa.

Pipelife Ympäristö logo on nyt tunnus aikaisemmin Propipen Oy:n tuotteina markkinoiduille ja myydyille ympäristötuotteille. Pipelife Ympäristötuotteet tullaan tulevaisuudessa markkinoimaan yhä tarkemmin asiakkaan tarpeet huomioiden. Olemme muuttaneet markkinoinnin näkökulman kuluttajaorientoituneemmaksi, mikä näkyy jopa tuotteiden nimeämisessä asti.

Ympäristötuotteet löytyvät nyt käytetyn puhdistustekniikan mukaisista sarjoista, joihin kuluttajan on helpompi samaistua. Maaperäkäsittelytuotteet tunnistaa Maa-Sarjasta, panospuhdistamon Panos-Sarjasta ja pesuvesien käsittelytuotteet Pesu-Sarjoista. Lisäksi tuotteet on koottu sarjoihin kuluttajille helpommin ymmärrettäviksi ja hankittaviksi kokonaisuuksiksi.

Pipelife Ympäristö on kuitenkin paljon enemmän kuin uusi markkinointi-ilme ja uusi tapa nimetä tuotteet. Pipelife Ympäristö on uudenlainen ajattelutapa myydä jätevesijärjestelmät ratkaisuina kuluttajille. Pipelife Ympäristöjärjestelmien ratkaisut koostuvat palvelu- ja tuotekomponettien kokonaisuudesta, millä helpotetaan kuluttaja-asiakkaan jätevesijärjestelmän hankintaan liittyvää kokonaisongelmaa. Enää ei siis myydä vain pelkkiä puhdistusjärjestelmän komponentteja vaan nyt myydään suunnittelupalvelusta-, Pipelife jätevesijärjestelmistä-, asennus- ja huoltopalvelusta sekä Pipelife rahoituksesta muodostuvia kokonaisuuksia.

”Pipelife Ympäristö on uudenlainen ajattelutapa, joka yhdistää asiakassuuntautuneen tavan tehdä tehdä liiketoimintaa yhdessä hyvien kumppaniyritysten kanssa”, kertoo eBusiness Manager Marko Heikkinen. Olemme paiskineet hartiavoimin töitä tiimimme kanssa, jotta saisimme tuotua yhdessä kumppaniemme kanssa markkinoille uuden ratkaisupohjaisen mallin tehdä liiketoimintaa. Olemme saavuttaneet nyt ensimmäisen kehitysvaiheemme projektissamme ja jatkamme innovatiivisen toimintamallimme kehittämistä vastaavalla innolla kuin tähänkin asti.

”Pipelife Ympäristökumppanuus on ollut voimissaan jo useamman vuoden ajan, mutta nyt otimme selkeän harppauksen eteenpäin ja vahvistimme kumppaneidemme roolia sekä mahdollisuuksia olla tarjoamassa kuluttajille jätevesiratkaisuja”, kertoo Pipelife Ympäristötuotteista vastaava Mika Rajakangas Propipesta. Mika korostaa kuitenkin ettei yritys ole unohtanut, eikä tule jatkossakaan unohtamaan vahvoja suhteitaan tukkukauppoihin ja vähittäismyyjiin, vaan kaikessa uuden kehityksessä on varmistettu myös olemassa olevien suhteiden kehittymisen mahdollisuudet.

Propipe Oy jatkaa yrityksenä ja ympäristötuotteiden valmistus ja laskutus hoidetaan edelleen Propipe Oy:n kautta vaikka tuotteiden markkinoinnillinen koti onkin viety lähemmäs emoyhtiö Pipelifen ilmettä, täsmentää Marko Heikkinen Pipelife Finlandista.
 
Lisätietoja:

Mika Rajakangas
Tehtaanjohtaja, Propipe Oy

Marko Heikkinen
eBusiness Manager, Pipelife Finland Oy