Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Stormbox® Hulevesien imeytysjärjestelmä Nurmijärvellä

Pipelife toimitti hulevesien varastointi- ja imeytysjärjestelmän Nurmijärvelle keväällä 2011. Järjestelmä rakennettiin kohteeseen Varasto ja Huoltorakennuksen parkkipaikalle, Uudisrakennuksen rakentamisen yhteydessä imeyttämään ja viivyttämään pihalta tulevia hulevesiä.

Kohteen järjestelmä toteutettiin yhteensä 1248 Stormbox® imeytysmoduulilla. Kohteeseen rakennettiin noin 270 m3 viivytys- ja imeytysjärjestelmä, jota täydennettiin Pipelife kaivoilla. Järjestelmällä saatiin rakennettua hulevesien viivytystilaa suurten hetkittäisten sademäärien käsittelemiseksi sekä lisättiin imeytymiskapasiteettia, jolla vedet saadaan imeytettyä maastoon hallitusti.

Kohteen rakennuttajana ja toteuttajana toimi Pohjarakennus Jussinmäki Oy. Kohde toteuttiin maaliskuussa 2011.


Lisää stormbox:sta
Lisää stormbox:sta