Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Kyllä, katson olevani tehtävään kykenevä kandidaatti

Me Pipelifella uskomme arvojohtamiseen. Kaikkea toimintaamme ohjaavat yhdessä sopimamme arvot ja strategiat. Myös sinä Pipelifen controllerina voit aidosti sitoutua seuraaviin arvoihin:

1. Luottamuksen säilyttäminen - Lupausten pitäminen
2. Yksilön arvostaminen: Erilaisuus on voimavara, jota pitää hyödyntää
3. Sitoutuminen yhteisiin päämääriin: Sovi mitä tehdään - Tee mitä sovitaan

Toimintamme perustana on vahva kulttuuri, joka perustuu tekoihin ja kokemuksiin sekä toimintamme ”kulmakiviin” joihin vakaasti uskomme.

  • asenne ratkaisee – aina!
  • päätökset tehdään työn äärellä. Onnistuminen vaatii avointa kulttuuria, hyvää esimiestyötä ja avointa tiedotusta.
  • hyvä työelämä on jokaisen ihmisen oikeus. Sen keskiössä on hyvä johtaminen.
  • onnellisuus on tavoiteltava asia ja sen saavuttaminen on mahdollista, kun yksilöllä on merkittävä asema voittavassa tiimissä/organisaatiossa.
  • työn tulee olla energisoivaa. Työ tuottaa tekijälleen mielihyvää, kun hän saa käyttää osaamistaan hyvän saavuttamiseksi 
  • ihmiset ovat yrityksen sydän ja he ansaitsevat hyvää johtamista. Innostava johtaminen saa ihmiset motivoitumaan. Motivoituneet työntekijät ovat menestyvän yrityksen peruskivi. He tuottavat laadukkaita tuotteita ja palveluita, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan oikeudenmukaista hintaa ja tulemaan uudelleen. Tämän seurauksena yritys menestyy ja pystyy tuottamaan omistajilleen arvoa.
  • tiimityö on nykyaikainen ja tehokkain tapa toimia. Koska ideointi on yksilön ominaisuus ja innovointi tiimin ominaisuus, me panostamme yhdessä tekemiseen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi .
  • ”elämän kolmion” on oltava tasapainossa. Se tarkoittaa tasapainoa oman itsensä, työn ja perheen kesken.

Jos vielä kulmakivivyöryn jälkeen olet sitä mieltä, että haluat työskennellä kanssamme, on tullut aika siirtyä eteenpäin ja katsoa millainen tavoite Pipelifella on työpaikkana.

 

Kyllä, Uskon arvojohtamiseen, olen valmis toimimaan arvojen mukaan ja edistämään niiden toteutumista

Ei, katson ettei arvojohtaminen sovi toimintamalliini