Työntekijät kohdataan yksilöinä

Pipelifella kaiken tekemisen keskiössä on ihminen. Menestyksemme perustuu jokaisen työntekijän vahvuuksiin yksilönä ja osana ryhmää. Kartoittamalla työntekijöidemme vahvuuksia ja heikkouksia, pyrimme roolittamaan heidät "pelikentällä" oikeille paikoille ja tarjoamaan oikeat pelivälineet. Tavoitteenamme on, että ihminen voi saavuttaa Pipelifella oman potentiaalinsa ylärajan. Yksilöllinen organisaatiomme korostuu myös tiimityöskentelyssä, jossa jokaisella on tekemisen vastuu tasapainossa. Meillä "me" on aina ennen "minää", eli kukaan ei ole peliä isompi. Yhteistyöllä työnteko on hauskaa – mikään ei motivoi ihmistä niin paljon kuin hyvä fiilis.

Onnistumisen perustana yksilön vastuunkanto

Jokainen paiplaiffari "istuu oman elämänsä kuskin penkillä". Lähtökohtana on, että jokaisella on vapaus päättää itsenäisesti omaan työhönsä liittyvistä asioista, kun päätökset ovat yhdessä sovittujen arvojen ja strategioiden mukaisia. Tehdäkseen onnistuneita päätöksiä jokainen tarvitsee riittävästi tietoa. Siksi kiinnitämme erityisesti huomiota tiedonkulkuun ja sen avoimuuteen. Johdon tehtävänä on luoda turvallinen ympäristö, jossa ihmiset voivat testata rajojaan ja onnistua tai epäonnistua ilman pelkoa. Tavoitteena on, että epäkohtia havaittaessa, niitä voi lähteä ratkaisemaan oma-aloitteisesti. Meillä ei syytetä olosuhteita tai odoteta jonkun muun hoitavan asiaa, vaan jokainen voi epäröimättä tuoda esiin asioita, jotka estävät heitä tekemästä työtään täydellisesti. Johdon tehtävä on luoda edellytyksiä ja poistaa esteitä tai hidasteita ammattilaisten tieltä. 

Rocky kaapelinsuoja

Mahdollisuus vaikuttaa

Meillä työyhteisön kehittämiseen osallistuvat kaikki työntekijät asemasta riippumatta. Vuodesta 2006 lähtien henkilökunta on tehnyt kymmeniä tuhansia Oivalluksia, joiden ansiosta työskentelyolosuhteet, työturvallisuus ja -ympäristö ovat kehittyneet vuosi vuodelta paremmiksi. Oivallusten keskeisin muutos on kuitenkin tapahtunut yhteisömme jokaisen jäsenen asenteessa ja korvien välissä: sisäinen motivaatio synnyttää merkityksen tunteen, kuten myös aito mahdollisuus vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin. Tämän vuoksi yritys toimii nykyään kuin sillä olisi yhtä monta toimitusjohtajaa, mitä on työntekijöitä. 

Lue lisää oivallustoiminnasta.

Rocky kaapelinsuoja

Sisäinen palautetoiminta

Palaute on Pipelifella kehityksen polttoainetta, jonka vuoksi keräämme ulkoisen palautteen lisäksi myös sisäistä palautetta. Meillä rohkaistaan ja opastetaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Muutos parempaan lähtee aina itsestä, sillä voimme vaikuttaa vain omaan käytökseemme ja tekemiseemme. Olemme kuitenkin usein sokeita omalle toiminnallemme, joten jokainen saamamme palaute tulisi vastaanottaa lahjana. Palautteen vastaanottaminen aiheuttaa meissä yleensä tunnereaktion: positiivista palautetta vähättelemme ja kehittävästä palautteesta menemme puolustuskannalle. Meillä saatuun palautteeseen vastataan aina vain "kiitos palautteesta". Näin työkavereiden on helpompi antaa niin positiivista kuin kehittävää palautetta, ja vastaanottaja saa käsitellä saadun palautteen rauhassa. Tarvittaessa saadusta palautteesta voi keskustella myöhemmin, esimerkiksi seuraavana päivänä.

Rocky kaapelinsuoja

Koulutus ja kehittyminen

Etsimme jokaisesta työntekijästä ”paras sinä” –persoonaa, sillä toivomme, että jokainen työntekijämme kehittyisi oman potentiaalinsa osalta niin pitkälle kuin mahdollista. Innostamme ja rohkaisemme ihmisiä tavoittelemaan unelmiaan hyödyntämällä omia valmiuksiaan. Johtamisen keskeinen väline on vuoden aikana säännöllisesti käytävät johtamiskeskustelut. Niissä määritetään jokaisen työntekijän tavoitteet ja osaaminen, sekä kehitys- ja koulutustarpeet. Koulutustarpeet arvioidaan niin ammattiosaamisen kuin ihmissuhdetaitojen osalta. Näin voimme auttaa jokaista löytämään ja kehittämään kykyjään, haastamaan itsensä ammatillisesti, edistämään uraansa, vahvistamaan henkilökohtaista kasvuaan ja kehittämään työyhteisöämme. Kehittymisen kannalta tärkeää on myös epäonnistumisen taito: meillä moka on lahja, jota pidämme arvokkaana oppimisen kokemuksena. Meillä tehdään aina ensin ”erhe”, josta on tarkoitus ottaa opiksi. "Virheeksi" lasketaan vasta saman erheen toistaminen, ja silloinkin asia analysoidaan tarkasti, mietitään tarvittavat korjaustoimenpiteet ja tehdään asia tunnetuksi, jotta oppiminen ja kehittyminen toteutuisi.

Rocky kaapelinsuoja

Elämänkolmion tasapaino

Pipelifella yksi keskeisimmistä työntekijöiden hyvinvointia ohjaavista tekijöistä on elämänkolmion tasapainosta huolehtiminen. Elämänkolmiossa yhdessä kulmassa on työ, toisessa koti/perhe ja ystävät. Kolmannessa kulmassa on ihminen itse yksilönä. Vahvan minäkuvan pohjalle voi rakentaa elämän tasapainon, jossa työ sekä perhe-elämä ovat tasapainossa yksilön tavoitteiden ja arvojen kanssa. Tämä tasapainotila vaihtelee olosuhteiden ja elämäntilanteen mukaan: toisinaan kotiasiat tai omaan hyvinvointiin liittyvät asiat vievät enemmän voimavarojamme, jolloin ihminen tarvitsee joustoa työnantajalta tasapainon säilyttämiseksi. Vastaavasti toisinaan työpaikan imu voi viedä tai työprojektissa voidaan tarvita tavallista isompaa panostusta, ja tällöin kolmion kaksi muuta kulmaa, koti ja ihminen itse, voivat joustaa tasapainon säilyttämiseksi. Tasapainosta huolehtiminen on tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin säilyttämiseksi. Liian kuormittava vapaa-aika tai työtaakka kuluttaa ihmistä, ja ylikuormitus näkyy niin työssä jaksamisessa kuin perhe-elämässä. Elämänkolmion tasapaino on hyvän työyhteisön rakentamisessa keskeinen elementti, siksi se on myös yksi johtamiskeskustelujen läpikäytävistä teemoista. 

Rocky kaapelinsuoja

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä soittopyyntö

Soittopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse
Yhteydenottopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse

Lataukset

Tutustu Pipelifen materiaaleihin. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuotteet

Pipelifen tuotevalikoima on nähtävillä tuotetietokannassa.

Usein kysyttyä

Olemme koonneet vastaukset usein kysytyille kysymyksille.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä soittopyyntö

Soittopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse
Yhteydenottopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse