Kestävä tuotanto

Noudatamme tekemisessämme jatkuvan parantamisen periaatetta jokaisella toimipaikallamme. Tällä tavalla voimme varmistaa toimintamme ja tuotantomme laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen ympäristöä kunnioittaen. Olemme luoneet kehitysohjelman, jolla varmistamme että toiminta-, tuotanto- ja palveluprosessit ottavat huomioon niin inhimilliset, taloudelliset kuin ympäristöön liittyvät kestävän kehityksen näkökulmat.

Me haemme jatkuvasti parempia toimintamalleja ja ratkaisuja, tunnistamme epäkohtia ja käsitellemme kaikki parannusehdotukset systemaattisesti. Haemme ratkaisuja havaittuihin asioihin yhdessä niin kehitettäessä kuin toteutettaessa. Kehitysohjelmamme on toimintakulttuurimme ydin ja rakennamme sen avulla parempaa työympäristöä, tehokkaampaa toimintaan ja laadukkaampaa tuotantoa.

Tehostamme jatkuvasti materiaalin käyttöä, sekä energia- ja raaka-aine -tehokkuutta. Pyrimme lisäämään prosesseissamme omien ja ulkopuolisten kierrätysjakeiden hyödyntämistä, sekä huomioimaan ympäristönäkökulman valitsemalla ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja ja palveluita. 

Tehokas tuotanto

Kehitämme jatkuvasti tuotantotehokkuutta ja tehostamme raaka-aineen käyttöä jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Laadukkaan raaka-aineen saatavuus on tärkeää tehokkaan tuotannon kannalta. Pyrimme turvaamaan raaka-aineiden jatkuvan saatavuuden seuraamalla raaka-ainemarkkinoita ja käyttämällä useita eri raaka-aineen toimittajia.

Tuotannon ja toiminnan prosessien tehostamiseen käytetään Lean filosofiaa. Lean filosofialla vahvistetaan kilpailukykyä poistamalla hukkaa omista toiminnoista sekä tehostetaan olemassa olevia prosesseja. Olemassa olevia prosesseja tehostetaan kehitysprojekteina Lean Six Sigma -toimintamallin mukaisesti.

Käytössämme on myös 5S menetelmä, joka keskittyy työpaikan organisointiin ja työmenetelmien standardointiin. 5S menetelmän tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta välttämällä kaikenlaista hukkaa, sekä poistamalla ei-arvoa tuottavaa toimintaa. Samalla parannetaan laatua ja turvallisuutta, sekä luodaan visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka.

Myös oivallustoiminta tukee toiminnan tehostamista ja jatkuvaa kehitystä. Oivallustoiminnan avulla jokainen voi vaikuttaa työympäristönsä kehittämiseen, mikä madaltaa kynnystä reagoida pieniinikin puutteisiin.

Raaka-aineiden saatavuus

Puhdas energia ja energian säästäminen

Kehitämme energiatehokkuuttamme kansainvälisen kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti. Asetamme tavoitteet ja seuraamme niiden toteutumista niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisesti. Käytämme tuotannossamme hiilidioksidipäästöiltään neutraalia sähköä ja suosimme paikallisia puhtaita energiaratkaisuja. Lisäksi valitsemme ja kehitämme tuotantoomme energiatehokkaita prosesseja. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan prosesseista syntyvän lämmön talteen otettuna lämmitysenergiana toisaalla tiloissamme. Valaistuksessa käytämme energiatehokkaita LED-valoja. Tuotannon ja logistiikan koneiden laitteistoa uudistetaan säännöllisesti, jotta käytössämme olisi vähäpäästöiset työvälineet. Kiinnitämme myös muissa hankinnoissa huomiota energiatehokkuuteen.

Energiatehokkuus

Alhainen vedenkulutus

Vältämme liiallista vedenkäyttöä tuotannossamme. Käytämme vettä muun muassa putkituotannon jäähdytysprosesseissa, jossa on käytössä suljettukierto. Seuraamme jatkuvasti vedenkulutusta mittalaitteilla ja mikäli kulutuksessa on poikkeamia, selvitämme ja korjaamme prosessin. Pyrimme valitsemaan veden puhtaanapidossa käytetyt kemikaalit ympäristöä ajatellen.

Alhainen vedenkulutus

Laadunvalvonta

Pipelife valvoo tuotannon prosesseja ja toimintoja varmistaakseen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ja saavuttaakseen laatutavoitteet. Tuotteille on määritelty tarkat tuotespesifikaatiot standardien ja asiakkaiden vaatimusten pohjalta. Jokaiselle tuoteryhmälle on myös määritelty standardien vaatimat testit ja sallitut viitearvot. Mittaamalla varmennetaan, että tuote on spesifikaatioiden mukainen. Mittausten lisäksi tuotteita ja tuotannon prosesseja tarkastellaan visuaalisesti koko tuotantoprosessin ajan.

Laadunvalvonta

Vaarallisten aineiden välttäminen

Vältämme tuotannossamme vaaralliseksi tai haitalliseksi todettuja aineita ja korvaamme ne turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Kaikki tuotannossa käytetyt materiaalit täyttävät lakisääteiset vaatimukset, eikä niistä aiheudu haittaa ympäristölle. 

Vaarallisten aineiden välttäminen

Kierrätetyn materiaalin käyttö

Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme aina silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-aineena käytämme omassa tuotannossa syntyvää materiaalikohtaista muovijaetta. Lisäksi käytämme yhä kasvavassa määrin ulkopuolista muovinkierrätyslaitoksista hankittavaa kierrätysraaka-ainetta. Pyrimme lisäämään kierrätysjakeen käyttöä tuotannossa kestävän kehityksen tavoitteidemme ja sitoumuksiemme mukaisesti. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme huomattavasti lopputuotteen hiilijalanjälkeä.

Kierrätetyn materiaalin käyttö

Vastuu ympäristöstä

Koulutamme työntekijämme ottamaan huomioon ympäristön vaatimukset ja huolehdimme ettei tuotannostamme aiheudu vaaraa ympäristölle. Tuotannostamme ylijäävä muovijae kierrätetään ja käytetään uudelleen soveltuvissa käyttökohteissa. Yhtiössämme on käytössä Zero Granulate -ohjelma, jonka tavoitteena on estää raaka-aineen toimituksessa ja käsittelyssä syntyvä mikromuovikuormitus tehdasalueella. Lisäksi tehtaillamme on hulevesien käsittelyjärjestelmät, jotka estävät mahdollisen mikromuovin pääsyn hulevesien mukana hulevesi- tai viemäriverkkoon. Minimoimme myös sekajätteen määrää lajittelemalla ja kierrättämällä, ja huolehdimme tuotannossa käytettävistä kemikaaleista asianmukaisella tavalla.  

Vastuu ympäristöstä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä soittopyyntö

Soittopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse
Yhteydenottopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse

Jaa sivu:

Lataukset

Tutustu Pipelifen materiaaleihin. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuotteet

Pipelifen tuotevalikoima on nähtävillä tuotetietokannassa.

Usein kysyttyä

Olemme koonneet vastaukset usein kysytyille kysymyksille.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä soittopyyntö

Soittopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse
Yhteydenottopyyntö Pipelifelle
Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse