Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

OPI-kanaalijärjestelmä – ratkaisu ahtaisiin kaapelinsuojauskohteisiin

OPI-kanaalijärjestelmä on tehokas ratkaisu kaapelinsuojauksessa, kun tarvitaan suuri määrä kaapelinsuojaputkia pieneen tilaan.
Oulun Aittatorille asennettiin Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmä syksyllä 2017. Asennuskohde oli ahdas, sillä pieneen tilaan oli rakennettu lähekkäin kuusi aittaa ja vastaavasti alueen kunnallistekniikka oli jouduttu rakentamaan tiheään.

- Päädyimme Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmään suunnittelijan ohjeistuksesta ja asennuskohteen tila-ahtauden vuoksi, kertoo työmaapäällikkö Arto Määttä SRV rakennus Oy:stä.

- Pipelifen putkijärjestelmää käyttämällä katsottiin, että tilaa säästyy 60-75% perinteiseen putkitukseen verrattuna. Tilanpuutteen vuoksi, putket oli myös sijoitettava 120 000 kg painavan aitan alitse, kuvailee suunnitteluinsinööri Toni Korpela Oulun Energia Urakointi Oy:stä.

- Ajatuksena oli myös pyrkiä vähentämään aittatorilla tapahtuvaa jälkikaivuuta ja mahdollistaa aittojen muut tulevaisuuden kaapelointitarpeet, Korpela jatkaa.

Ajatus Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmän käyttämisestä tuli Oulun Energia Urakointi Oy:n sähkötöiden johtajalta Reino Nygårdilta.

- Reino oli nähnyt järjestelmän toisen asiakkaan työmaalla, ja kehotti harkitsemaan putkijärjestelmän käyttöä myös Aittatorilla, sanoo Korpela.

Aittatorin kohteeseen Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmä oli onnistunut valinta.

- Tuotetta asennettiin aittatorilla katurakentamisessa suoraan hiekkapetiin 8-putken järjestelmänä ja torilla betonivaluun 16-putken järjestelmänä. Asentajien mielestä tuote oli helppo ja nopea asentaa, vaikkei aiempaa asennuskokemusta tästä tuotteesta ollut, kertoo Korpela.

Sekä Määttä että Korpela suosittelee OPI-kanaalijärjestelmän käyttöä.

- Suosittelen ilman muuta tuotetta. Tulevaisuudessa, mikäli vastaavanlaisia kohteita tulee eteen missä järjestelmää voi käyttää, ehdotan mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa tätä Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmää, sanoo Määttä.

Korpela suosittelee OPI-kanaalijärjestelmää taajamiin ja tiheänrakentamisen kohteisiin.

- Tuotteen järkevällä esisuunnittelulla estetään alueella tehtävät kalliit jälkikaivuut. Suosittelen myös, että tuotteen betonivalut tehdään vanerilevyjen sijasta finnfoam:lla, jolloin jälkikäteen tehtävältä vanerilevyjen purkamiselta vältytään. OPI-putkikammat kannattaa myös kiinnittää päätykammoista toisiinsa narulla, jolloin betonivalun aikana valussa käytettävä muotti pysyy paremmin koossa.

Kohteeseen asennettiin OPI-kanaalijärjestelmä Pipelifen Ø110 tuplaputkilla, Ø110 OPI-välikammoilla ja Ø110 OPI-tukikammoilla. Kohteen pääurakoitsijana toimi SRV rakennus Oy ja kohteen kaapeloinnit suunnitteli Oulun Energia Urakointi Oy.

Kohteen tekniikkasiirrot liittyvät MGP-Services Oy:n Oulun Torihotellin rakennushankkeeseen. Hotellin rakennuttaja siirtää kunnallistekniikan pois hotellin kaavoitusalueelta.

Lisätietoja

Tarja Jokinen  |  Myyntipäällikkö, Sähkötuotteet
tarja.jokinen@pipelife.com

opi-kohde-oulu-1