Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Turvastandardit

PIDÄ HUOLTA

Turvallisuus on yksi tärkeimmistä prioriteeteista Pipelifella. Käytössämme on useita eri toimintoja onnettomuuksien vähentämiseksi koko Pipelife-konsernissa. Meidän OHS-järjestelmämme (Occupational Health and Safety/Työterveys ja -turvallisuus) tähtää olemaan tehokkuudeltaan luokkansa paras. Olemme kaikilla työntekijätasoilla täysin sitoutuneita työterveyden ja turvallisuuden parantamiseen ja käytössämme onkin nolla tapaturmaa-politiikka.

Viimeisin kampanjamme “Pidä huolta” kattaa Pipelifen turvastandardit, jotka toimivat perustana onnettomuuksien estämisessä. Alta löydät yleiskatsauksen kaikista turvastandardeistamme ja niiden visuaalisesta ilmeestä.

PIDÄ HUOLTA siitä, että käytät aina vaadittavaa henkilökohtaista suojavarustusta

Hanskat, kengät ja työvaatteet ovat tärkeitä suojavälineitä. Tarkoituksen mukaisten kenkien ja kasvosuojainten käyttö niitä vaadittaessa voi auttaa laskemaan näitä lukuja.

PIDÄ HUOLTA siisteydestä (5S) ja estä onnettomuudet

Siisteyden ylläpito ja 5s ovat olleet elintärkeitä Pipelifelle jo vuosia ja ne ovat auttaneet ehkäisemään useita onnettomuuksia. Kuitenkin aina, kun siisteys ja 5S eivät ole riittävällä tasolla, liukastumis-/kompastumis- ja kaatumisonnettomuuksien riski kasvaa. Pidä huoli ja varmista, että lattioilla ja kulkuväylillä ei ole irtonaisia tavaroita, peittämättömiä reikiä tai vesi-, öljy- ja materiaalivuotoja. Pidä itsesi ja muut turvassa: pidä huolta 5S-tasosta.

PIDÄ HUOLTA käsistäsi ja sormistasi

Viimeisen 5 vuoden aikana, useat onnettomuudet ovat aiheuttaneet vammoja käsille ja sormille. Nämä onnettomuudet ovat joskus todella vakavia. Seurauksia voivat olla mm. sormenpään menetys, murtuneet sormet, irronneet sormenkynnet tai syvistä viilloista johtuvat käden tai sormien tuntoaistin heikentymiset. Tietoisuus työtilan puristumisvaaroista ja työhön soveltuvien suojakäsineiden käyttäminen voivat auttaa eliminoimaan nämä onnettomuudet.

PIDÄ HUOLTA itsestäsi ja pidä kiinni kaiteesta kulkiessasi portaissa

Kaiteesta kiinni pitäminen portaita alas kulkiessa on turvallisuuden perusehto itsellesi ja jokaiselle työtasoja käyttävälle.

PIDÄ HUOLTA käytöksestäsi, toiset ottavat mallia toimintatavoistasi

Yli 50 %:ssa tapauksista, käyttäytyminen on yksi juurisyy onnettomuudelle. Uhri on usein tietämätön omasta turvattomasta toiminnastaan.

Varmista esimieheltäsi omien työskentelytapojesi turvallisuus – älä epäröi keskustella työturvallisuudesta BOP-kierroksilla (Behaviour Observation Program) tai muissa tilanteissa. Jos lisäksi teet työtä vaarallisella tavalla tai käyttäydyt muulla tavoin huolimattomasti, kokemattomampi työntekijä voi pitää sitä normaalina käyttäytymisenä ja ottaa siitä mallia. Milloin tahansa teet töitä, olet esimerkkinä jokaiselle ympärilläsi olevalla: ole turvallinen esimerkki. Riskianalyysi jokaisesta työtehtävästä auttaa löytämään oikean, alhaisen riskin työskentelytavan. Työohjeissa kuvattu oikea, turvallinen käyttäytyminen voi säästää ihmishenkiä.

PIDÄ HUOLTA työkavereistasi – auta heitä työskentelemään turvallisesti

Kun huomaat vaarallisen tilanteen, kerro siitä heti työkaverillesi. Työntekijä voi olla tietämätön vaarallisesta työtavastaan, ja keskustelemalla aiheesta voit estää onnettomuuden tai pelastaa ihmishengen.

PIDÄ HUOLTA itsestäsi työskennellessäsi korkealla

Erityisvarotoimia tarvitaan, kun työskennellään yli 2,5 metrin korkeudessa. Tämä saattaa koskea myös matalampia korkeuksia kansallisesta lainsäädännöstä riippuen. Tarkasta tärkeät ohjeistukset ja määräykset, ja käytä oikeaa suojavarustusta työskennellessäsi korkealla.

PIDÄ HUOLTA itsestäsi erikoistöitä tehtäessä – arvioi ensin mahdolliset turvallisuusriskit

Uuden linjan asennus ja työtilan valmistelu uusien laitteiden asennusta varten voi aiheuttaa normaalista poikkeavia työolosuhteita. Varmista, että alueilla, joilla on uusista asennuksista johtuen reikiä lattiassa, uusia kaapeleita, uusia lisävarusteita tms., ovat hyvin merkittyjä ja viitoitettuja. Käytä punavalkoisia turvanauhoja merkitäksesi nämä alueet. Pidä huolta työkavereidesi ja vierailijoiden turvallisuudesta erikoistöiden aikana.

PIDÄ HUOLTA merkittyjen kulkuteiden käyttämisestä, kun vierailet työpaikalla

Kulkutiet osoittavat turvallisen reitin työpaikan lävitse. Niitä on käytettävä aina, kun se on mahdollista. Auta pitämään nämä merkityt kulkutiet vapaina esineistä ja käytä kulkuteitä mahdollisuuksien mukaan.

Turvastandardi_Logo_300x300