Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Pipelife tekee hyvää

Pipelife Finland Oy:n yhteiskuntasuhteiden (CSR) toimintatapa

Pipelife Finland tuntee vastuunsa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä ja tukemisessa. Pyrimme sosiaalisen vastuun ohjelman mukaisesti olemaan yksi taho, joka voi olla osaltaan kehittämässä suomalaista hyvinvointia. Pipelife on määrittänyt sosiaalisen vastuun ohjelmassaan (Corporate Social Responsibility) kohteet, joihin se kohdistaa voimavaransa ympäröivän yhteisön kehittämisessä.

Ensisijaisesti Pipelife pyrkii ylläpitämään toimipaikkojensa sosiaalista hyvinvointia olemalla hyvä työpaikka, joka pitkäaikaisella toiminnallaan turvaa työntekijöillensä ja heidän läheisilleen joustavan ja erilaisuutta ymmärtävän työpaikan.

Pipelife on hyvän työyhteisön tavoitteen lisäksi määritellyt sosiaalisen vastuun ohjelmassaan kolme kohdetta, joihin se kohdistaa sosiaalisin perustein annettavan tuen resurssinsa.

Pipelife Finland Oy:n sosiaalisen vastuun strategia kohdistuu kolmeen pääryhmään:

  • Lapsi- ja nuorisotyön tukeminen
  • Veteraanien tukeminen
  • Vesien suojelutyön tukeminen
Matkalla maailman parhaaksi Pipelifen kanssa

Pipelife Finland tuntee vastuunsa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä ja tukemisessa. Pyrimme sosiaalisen vastuun ohjelman mukaisesti olemaan yksi taho, joka voi olla osaltaan kehittämässä suomalaista hyvinvointia.

Yksi tukea saanut kohde on 24-vuotias pyöräilijä Rosa Törmänen. Lue Törmäsen haastattelu tästä (PDF).

Pipelife Finland sosiaalisen vastuun kohteet

Pipelife Finland tukee vuosittain valtakunnallisesti ja toimipaikkakuntiin kohdistuvia  hyväntekeväisyyskohteita tai -järjestöjä. Tuetut hankkeet kohdistuvat pääsääntöisesti yhteiskuntavastuun tavoitteissa määritettyihin kohteisiin.

Joulukortteihin varatun summan Pipelife Finland on vuosittain lahjoittanut yhteistyökumppaneiden valitsemiin kohteisiin vuodesta 2011 lähtien:

  • Joulukorttivarat 2016 varat lahjoitettiin Sylva ry:lle
  • Joulukorttivarat 2015 varat lahjoitettiin Sylva ry:lle
  • Joulukorttivarat 2014 varat lahjoitettiin Sylva ry:lle
  • Joulukorttivarat 2013 lahjoitettiin Uusi Lasten sairaala ry:n varainhankintaan
  • Joulukorttivarat 2012 lahjoitettiin Pelastakaa Lapset Ry:n toimintaan
  • Joulukorttivarat 2011 lahjoitettiin Pelastakaa Lapset Ry:n toimintaan
  • Pipelife lahjoitti Ronald McDonald lastentalosäätiölle 2009

 

 

Pipelife International GmbH:n sosialisen vastuun kohteet

Pipelife International avustaa toimintamaissaan hyväntekeväisyysjärjestöjä 27/27/27 ohjelman puitteissa. Vuonna 2012 aloitetussa sosiaalisen vastuun ohjelmassa Pipelife International GmbH tukee joka kuukausi jossakin toimintamaassaan tapahtuvaa hyväntekeväisyystoimintaa.
Pipelife Finland Oy kohdisti oman tukensa Pohjois-Pohjanmaan Sydän piiri ry :lle ja Pelastakaa lapset Ry:lle


Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan Sydän piirin sivuilta


Lue lisää Pipelife 27/27/27 ohjelmasta Pipelife International sivuilla (englanninkielinen)

Pipelife lahjoitti Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin toimintaan
Pipelife lahjoitti Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin toimintaan
Pipelife lahjoitti Pelastakaa Lapset ry:n toimintaanmintaan
Pipelife lahjoitti Pelastakaa Lapset ry:n toimintaanmintaan
Pipelife lahjoitti
Pipelife lahjoitti