Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Raaka-aineet

Polypropeeni

Pipelife Finland Oy käyttää muovituote- ja putkituotannossaan laadukkaita raaka-aineita luotettavilta ja korkean laatutason toimittajilta. Pipelifellä on käytettävissään laaja-alainen osaamispohja muoviraaka-aineiden jalostamisessa tuotteiksi. Osaaminen on kertynyt usean kymmenen vuoden historian aikana analyyttisellä ja ammattimaisella tekemisellä. Yrityksellä on käytettävissään myös Euroopan laajimpiin kuuluvan muovituotevalmistajan, Pipelife International konsernin osaaminen ja resurssit tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä. 

Polypropeenit jaetaan kolmeen pääryhmään:

  • PP-h (homopolymeeri)
  • PP-r (random eli satunnaiskopolymeeri)
  • PP-b (blokki eli möhkälekopolymeeri)

 PP-h pääraaka-aine on propeeni, kun taas PP-r ja PP-b valmistuksessa käytetään myös jonkin verran eteeniä propeenin lisäksi. Tästä johtuen PP-r:ää ja PP-b:tä kutsutaan myös kopolymeereiksi. Käytettävän eteenin määrällä voidaan vaikuttaa tärkeimpiin tuoteominaisuuksiin, esim. paineenkestoon, kimmomoduuliin sekä iskulujuuteen.

PP:n tiheys on aina sama eli noin 900 – 905 kg/m³, joten PP:n tuoteominaisuuksiin vaikutetaan valitsemalla käyttökohteeseen parhaiten soveltuva tyyppi, eli PP-h, PP-r tai PP-b.

PP-h on lämmön- ja kemikaalienkestoltaan paras, mutta sen iskulujuus on alhaisin kylmissä olosuhteissa. PP-h:n tärkeimpiä käyttösovellutuksia ovat teollisuusputkistot. PP-r on taas paineenkestoltaan paras PP, joten sitä käytetään esim. kylmä/kuumavesiputkistoissa. PP-b omaa taasen parhaat iskulujuusominaisuudet kylmässä, joten sen yleisin käyttösovellus on ulko-/sisäviemärit.

Lisätietoja

Kuvalähde: Borealis
Kuvalähde: Borealis