Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Nordic Poly Mark

Muoviputkijärjestelmien laatumerkki

Nordic Poly Mark on pohjoismainen muoviputkituotteiden laatumerkki, joka kertoo, että tuote on todettu pohjoismaisia vaatimuksia vastaavaksi. Nordic Poly Mark (NPM) –merkityt tuotteet on sertifioitu INSTA-CERT –menettelyllä ja ulkopuolinen, riippumaton taho valvoo niiden laatua jatkuvasti. Pipelife sitoutuu noudattamaan sertifiointilaitoksen ohjeita ja testaa ja tarkastaa tuotteet omalla laadunvalvontamenettelyllä, jotta tuote täyttää korkeat laatukriteerit. Vaatimalla NPM-merkittyjä tuotteita voi olla varma, että oikein asennettuna tuote toimii suomalaisessa ympäristössä.

Miksi Nordic Poly Mark tarvitaan?

Pohjoismaissa asiakkaat ovat jo pitkään edellyttäneet korkealaatuisia muoviputkituotteita, joita pohjoismaiset valmistajat ovat kyenneet tarjoamaan tehokkaasti ja edullisesti. Tuotelaatu on varmennettu kansallisilla tuotesertifioinneilla. Kiinteistöjen sisällä käytetyille tuotteille ovat kansalliset viranomaiset (Suomessa ympäristöministeriö) vahvistaneet vaatimuksensa ja antaneet tyyppihyväksyntänsä. Suomessa tyyppihyväksynnät on merkitty SFS-merkillä. 

Nykyiset kansalliset tyyppihyväksynnät ovat umpeutuvat ja tilalle ovat tulleet Euroopan talousalueen harmonisoidut merkinnät. Kansalliset laatumerkinnät ovat korvautuneet tai tulevat korvautumaan CE -merkinnällä, jonka edellytykset laatutasolle ovat aikaisempaa pohjoismaista laatutasoa alhaisemmat. 

Vapaaehtoisella Nordic Poly Mark laatujärjestelmällä valmistajat voivat varmistaa jatkossa, että maahan ja kiinteistöihin asennettavat muoviputkituotteet täyttävät yhteispohjoismaiset korkeat laatutasovaatimukset kuten aikaisemmin.  

Lisätietoa

Nordic polymark verkkosivu

Instacert.net

Nordic Poly mark wikipediassa

Nordic Poly mark muoviteollisuus ry

Esitys Nordic poly markista (Slideshare)

ESITTEET:

Nordic poly mark kuluttajille

Nordic poly mark ammattilaisille

NPM_logo_300
testaus_rengasjaykkyys_300