Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Kiinteistökohtaiset hulevesien viivytys- ja imeytysjärjestelmä

Rakennetut ympäristöt ovat vähentäneet luonnontilaisia sadevesiä imeyttäviä ja viivyttäviä alueita. Ilmaston muutoksen myötä hetkittäiset sadevesimäärät ovat kasvaneet, mikä on johtanut sade- ja hulevesien hallinnan tarpeeseen. Pipelife on eurooppalainen edelläkävijä suurten kohteiden sadevesien hallinnassa, kuten moottoritiet tai lentokentät Stormbox hulevesijärjestelmällä.

Hulevesien viivytyssäiliö

Hulevesisäiliö on tarkoitettu yhden kiinteistön sade- ja hulevesien viivyttämiseen ja varastoimiseen. Tontilta kerättävät hulevedet johdetaan hulevesisäiliöön viivytettäväksi ennen kunnalliseen sadevesiviemäriinjohtamista. Viivytyssäiliössä on mahdollisuus myös varastoida sadevesiä kasteluvedeksi.

Hulevesien imeytyssäiliö

Kiinteistökohtainen hulevesien imeytyssäiliö hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen ja varastoimiseen. Järjestelmä toteutetaan Pipelife Stormbox hulevesikaseteille. Järjestelmään on koottu yhden kiinteistön kohteen mukaisen hulevesi-imeytysjärjestelmän tarvikkeet ja komponentit.

Lue lisää hulevesien imeytyssäiliöstä (PDF)

Yhteystiedot