Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Pipelife maa- ja kalliolämpökollektori

Pipelife Dueta™

Pipelife kehitti yhdessä maalämpöasentajien kanssa tehokkaan ja helposti asennettavan maalämpökollektorin – Pipelife Duetan™.  Kallioasennuksiin tarkoitetuissa maalämpöputkessa on integroitu u-kappale ja pohjapaino toimituskokonaisuudessa.  Pipelife Dueta maalämpökollektoreissa integroitu erotin helpottaa asennusta ja turvaa erinomaiset lämmönsiirto-ominaisuudet.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) toteutti vertailumittauksen Pipelife Dueta™ maalämpökollektoreilla ja perinteisillä Pipelife maalämpökollektoreilla varustettujen maalämpökaivojen välillä. Kohteessa toteutetussa Thermal Reponse Test (TRT) mittauksissa havaittiin ero Pipelife Duetalla ja perinteisellä Pipelife maalämpöputkella varustetun maalämpökaivon lämmöntalteenottokyvyssä.

Tulokset osoittavat että, Pipelife Dueta™ maalämpökaivon lämpöresistanssi on 0,085 K/W ja perinteisellä Pipelife maalämpökollektorilla varustelun maalämpökaivon lämpöresistanssi on 0,08 K/W.  Vertailu osoittaa, että samoissa olosuhteissa mitattuna saadaan johdettua vähintään 6% ero lämmöntalteenottokyvyssä Pipelife Duetan hyväksi. Testin mukaan Dueta™ kollektorilla rakennettu maalämpökaivo tuotti yli 6% enemmän energiaa kuin perinteisellä maalämpöputkella toteutettu maalämpökaivo.

Maalämpöputkien energiantuottoa arvioitaessa puhutaan yleensä vain maalämpöputken lämpöresistanssista. Todellisuudessa lämmön talteenottokyky vaihtelee paikallisista maalämpökaivon ominaisuuksista johtuen niin paljon, että huomio tulisi kiinnittää maalämpökaivon vertailutulosten erotukseen, eikä maalämpökollektorien yksittäiseen mittausarvoon. 

Tutustu GTK-tutkimusraporttiin Dueta-kollektorista (PDF)

 

Pipelife Duetalla toteutettu maalämpökaivo säästää

Laskimme Pipelife Duetan tuottamat elinkaarisäästöt lämmöntalteenottokykyyn perustuen. Laskelma perustuu Motiva Oy:n julkaisuun: "Pientalojen lämmitysjärjestelmät 2008" käytettyihin pientalojen energiankulutuksen periaatteisiin. Laskelma perustui seuraaviin oletuksiin: omakotitalon lämmitys 120w/m², käyttövesi 1000 kWh/a ja elinkaarisäästö 20v ajalle, 2% inflaatiokorjauksella.  

 

Normitalo

Matalaenergiatalo

Passiivitalo

Kiinteistön pinta-ala 180 m² 180 m² 180 m²
Asukasluku 4 4 4
Energian hinta (€/kWh) 0,125 0,125 0,125
Lämpöpumpun suorituskerroin 3 3 3
DUETA:n säästö vuosittain 64 €/a 32 €/a 16 €/a
Elinkaarisäästöt 1426,51 € 713,25 € 356,63 €

Yhteenvetona voimme todeta Pipelife Duetan valinnalla kuluttajan säästävän elinkaarensa aikana merkittävästi kaikissa talotyypeissä.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt

Timo Rita

Timo Rita

Avainasiakasvastaava, maalämpötuotteet (koko Suomi), jätevesijärjestelmät Pohjois- ja Itä-Suomi

Lataa vCard
Mika Ervasti

Mika Ervasti

Tuotepäällikkö

Lataa vCard
Dueta_300
dueta_tontilla_300x300