Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Oulun pohjoisen alikulun hulevesien viivytys

Tukkukauppa Onninen Oy
Urakoitsija Kreate Oy
Loppuasiakas Oulun kaupunki
Tuotteet Stormbox hulevesijärjestelmä

Kohteen kuvaus

Hyvästi tulvat – Yhteistyöllä piste Oulun pohjoisen alikulun tulvimiselle

Oulussa Rautatienkadun ja Kajaanintien risteyksen eli pohjoisen alikulun tulvat ovat saaneet viime vuosina julkisuutta lehtien palstoilta. Rankkasateiden aiheuttamalle tulvimisongelmalle haettiin pysyvää ratkaisua yhteistyössä Oulun veden, Onnisen, Pipelife Finlandin ja WSP Finlandin kanssa.

Toimivan ratkaisun löytyminen kohteeseen oli haastavaa vastaanottavan hulevesiverkoston rajallisen vastaanottokapasiteetin ja asennuspaikasta johtuvien tekijöiden vuoksi. Asennuspaikan teki haastavaksi rajallinen asennustila, junaradan läheisuuden takia.

Ratkaisu löytyi Pipelifen hulevesijärjestelmästä, jonka avulla viivytetään alikulun kupeeseen suunnitellulle hulevesipumppaamolle tulevia hulevesiä. Suunnittelun ja toteutuksen tavoitteeksi otettiin, että Pipelife Stormbox hulevesikaseteista ja Jenga-kaivoista rakennettu viivytysjärjestelmä ratkaisee tulvaongelman iäksi.

- Hulevesijärjestelmän mitoituksen lähtökohdaksi otettiin, ettei kyseinen paikka tulvisi enää koskaan, Pipelifen tuotepäällikkö Mika Ervasti valottaa suunnittelun lähtökohtia.

- Todellisuudessa käytimme sadan vuoden toistuvuusaikaa sadantaennusteissa, joten todennäköisyys tulvimiselle on varsin pieni. Tavoitteena on ettei kohde tulvisi enää kertoo Sari Pietilä WSP Finland.

- Viivyttäminen todettiin nopeasti ainoaksi mahdollisuudeksi suojella Pohjoinen alikulku tulvimiselta. Vastaanottavan verkoston kapasiteetin kasvattaminen  arvioitiin kohtuuttoman kalliiksi vaihtoehdoksi kaupungin keskustaympäristössä. Tämän vuoksi pelkästään pumppaamon kapasiteetin nosto ei olisi auttanut tilannetta. Selvityksissä viivyttäminen osoittautui varsin edulliseksi vaihtoehdoksi, joten sillä saavutettiin myös etua asiakkaan näkökulmasta kertoo Sari Pietilä WSP:lta.

- Kohteen tulvaongelmaa on käsitelty paikallismediassa laajasti, niin uutis- kuin mielipide sivuilla. Onpa kohde aiheuttanut muutaman korvausvaatimusoikeudenkäynninkin, joten kohteen onnistumisella on monia seuraajia, Ervasti kertoo.

Pipelife hulevesijärjestelmä asennettiin kohteeseen kesällä 2016. Pipelife toimitti kohteeseen hulevesien viivytysjärjestelmän kalvoituksineen ja kalvojen hitsaustöineen. Kohteeseen asennettiin 1064 Stormbox kasetista koostuva viivytysjärjestelmä, joka ympäröitiin vedenpitävällä kalvoituksella. Kokonaisuuteen kuului lisäksi JENGA-PE-kierresaumaputkella toteutetut virtauksensäätökaivot.

Hanke suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä WSP-Finlandin ja Onnisen Pohjois-Suomen Inframyynnin kanssa. Kohteen urakoinnista vastasi Kreate Oy.

Yhteyshenkilöt

Mika Ervasti, Tuotepäällikkö mika.ervasti@pipelife.com

Gallery

pipelife_flags