Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Yhteiskuntavastuu

Laatu ja ympäristö

Pipelife Finland Oy parantaa elämisen laatua tuottamalla ja toimittamalla laadukkaita muoviputkistojärjestelmiä veden ja muiden nesteiden kuljetukseen sekä sähkön ja tiedonsiirron suojaamiseen. Pipelifen menestys perustuu asiakkaidemme odotusten täyttämiseen toimittamalla heille tarpeidensa mukaisia tuoteratkaisuja ja palveluita. Valmistuksessamme otamme huomioon tuotteiden pitkän elinkaaren ja pyrimme kuormittamaan ympäristöämme mahdollisimman vähän. Valmistusmenetelmissämme ja raaka-ainevalintoja tehdessämme suosimme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Käytämme tuotannossamme kierrätettyä muoviraaka-ainetta, kun tuotteiden valmistusmenetelmät ja lopputuotteen laatu sen sallivat. Parannamme jatkuvasti toimintojamme laatu- ja ympäristöjärjestelmämme avulla ja pyrimme toiminnassamme ehkäisemään osaltamme ympäristön vaarantumista ja pilaantumista.

Pipelife Finland Oy on arvojohdettu, yhteiskuntavastuun tunteva alan toimija. Pipelife Finland Oy kuuluu kemianteollisuuden kansainväliseen omaehtoiseen Responsible Care -ohjelmaan, jossa on laadittu toimialan yhteiset toimintamallit ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmaan.

Toimimme Pakkausalan Ympäristörekisterin (PYR Oy) vaatimusten mukaisesti ja meillä on voimassaoleva PYR-merkki. Kierrätämme kaiken tuotantoprosessiemme sivutuotteena syntyvän muovimateriaalin omaan käyttöömme ja toimimme tuotteidemme sekä pakkausmateriaaliemme kierrätyksessä ja raportoinnissa ympäristövastuullisesti.


Materiaalien käytön tehokkuudessa tuotantoyksikkömme ovat alan ehdotonta huippua verrattaessa sitten oman kansainvälisen konsernin tai kilpailijoiden tuotantoyksiköihin.

Olemme mukana teollisuuden energiansäästösopimuksessa, jonka tarkoituksena on vähentää merkittävästi teollisuuden energiankulutusta vuoteen 2016 mennessä.

 

Kierrätysohjeet

Muovimateriaali on oikein kierrätettynä uudelleen hyväksikäytettävissä muovituotteiden valmistuksessa. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston Ympäristötyöryhmä on luonut ohjeet muoviputkituotteiden kierrättämiseen. Tutustu ohjeisiin alla ja löydä lähin kierrätysmuovia vastaanottava keräyspiste.


Lue lisää Muoviteollisuuden kierrätysohjeista

Pipelife yhteiskuntasuhteet

Pipelife Finland tukee osaltaan suomalaisen yhteiskunnan ja toimipaikkojensa hyvinvointia. Pipelifella toimimme yhteisen toimintamallin mukaisesti jokaisella toimipaikallamme sosiaalisin perustein annettavasta tuesta. 


Menestyksen kulmakivet

Menestyksemme kulmakiviä ovat

  • taloudellisesti kannattava toiminta
  • asiakkaamme ja heidän tarpeensa tunteminen
  • yhteistyö asiakkaiden, tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa asiakkaidemme tarpeiden täyttämiseksi
  • vastaamme, että tuotteemme täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset
  • joustavuus, luotettavuus ja asiakkaan tarpeiden kuunteleminen ja mukautuminen niiden mukaisesti
  • luomme motivaatiota ja hyviä tuloksia johtamisen, tiimityöskentelyn ja yrityksen henkilökunnan laatutietoisen sitoutumisen avulla
  • ensisijainen tavoitteemme on tyytyväinen asiakas. Tiimiemme toimivuuden kautta, yhteistyössä asiakkaiden kanssa luomme perustan pitkäaikaiselle yhteistyölle (partnership)
  • tunnemme markkinamme ja mittaamme yrityksemme kehitystä asiakastyytyväisyyden, asiakasuskollisuuden sekä taloudellisen menestyksemme perusteella
  • noudatamme laatutasomme sekä turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioiden SHE (Safety, Health and Enviroment) kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi jatkuvan parantamisen periaatetta

Palauteohjautuminen

Pipelife Finland Oy:n toimintaa ohjataan palautteen kautta. Arvostamme asiakkaidemme ja kumppaniemme palautetta. Ota rohkeasti meihin yhteyttä kaikissa tuotteitamme, ratkaisujamme tai palveluitamme koskevissa palauteasioissa. Osaamme vastata myös positiiviseen palautteeseen.

Pipelife Finland tuntee vastuunsa myös henkilöstöstään. Yhtiön arvojohtamisen periaatteet nojaavat voimakkaasti ihmisten erilaisuuden arvostamiseen, ihmisten välisen luottamuksen ylläpitämiseen, lupausten pitämiseen ja yhteisiin päämääriin sitoutumiseen.

Meillä on käynnissä useita henkilöstön hyvinvoinnin ja yksilöiden osaamisen kehittämisohjelmia, joilla tuetaan yhtiön arvopohjaan sitoutumista ja työssäjaksamisen kehittämistä. Pipelife Finland on menestynyt mainiosti Great Place to Work 2009 ja 2010 -kilpailuissa, mikä osoittaa pitkäjänteisen henkilöstön kehittämisen kantavan hedelmää myös henkilöstön näkökulmasta.
jarvi_300