Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Historia

Pipelife Finland Oy:n taustalla on vuonna 1986 perustettu Hafab Oy. Hafab Oy perustettiin valmistamaan ja markkinoimaan muovituotteita sekä harjoittamaan toimialan vienti- ja tuontitoimintaa. Varsinaisesti toiminta lähti käytiin Ruotsin puolella vuonna 1987, kun Haaparantaan perustettiin Hafab AB. Samana vuonna aloitettiin muoviputkituotanto Haaparannassa. Vahvan Ruotsin yhteyden takia yhtiö on toimintansa alusta asti toiminut kansainvälisillä markkinoilla kahden kotimarkkina-alueen tukemana. Norjalainen Mabo AS osti vuonna 1991 20 % osuuden Hafabin osakekannasta. Hafab sai näin laajennettua tuotevalikoimaansa ja samalla taakseen suuren pörssiyhtiön Norsk Hydron, joka oli Mabo AS:n emoyhtiö.

Vuonna 1992 toimintaa laajennettiin polyeteenin tuotantoon hankkimalla Salosta Solarprofil Oy. Lisäkapasiteettia saatiin ostamalla Bero Oy Mellilässä 1995. Laajentuneen tuotevalikoiman ja lisääntyneen tuotantokapasiteetin avulla saatiin luotua tiiviimpiä suhteita kuntiin ja vesilaitoksiin sekä kehitettyä tehokkaampia jakelukanavia tukkumyyjien avulla. Vuonna 1997 Mabo AS osti yrityksen osake-enemmistön ja yhtiön laajentuminen jatkui, kun se hankki haltuunsa Panpark Oy:n osakekannan ja tehtaan Utajärvellä. Panpark Oy:n hankinnan mukana yrityksen liiketoiminta-alue laajeni myös sähköputkiin ja kaapelinsuojaukseen. Samana vuonna liiketoimintaa laajennettiin edelleen kaavilaisen M-Plast Oy:n hankinnan myötä. Yritysostolla kasvatettiin polyeteeniputkien tuotantokapasiteettia, saatiin merkittävä markkina-asema Itä-Suomen alueella ja saatiin uusi liiketoiminta-alue polystyreenimuovin (Styroksi, EPS) valmistamisessa. M-Plast Oy:n tytäryhtiö Aumek Plast Oy Eestissä kuului ostettuun yhtiöön. Vuonna 1998 yritysososton kohteena oli Muovi 90 Oy Kempeleessä.

Yhtiön myöhemmän historian merkittävin yksittäinen tapahtuma ajoittui vuoteen 1999, kun Pipelife International Holding osti Mabo AS:n ja näin Hafab Oy siirtyi osaksi maailmanlaajuista Pipelife-konsernia. Vuonna 2000 Hafab Oy:n nimi muutettiin Pipelife Finland Oy:ksi, Hafab AB muutettiin sen tytäryhtiönä Pipelife Hafab AB:ksi ja samoin kävi kaavilaiselle M-Plastille, josta tuli Pipelife M-Plast Oy. Lopullisesti yhtiö siirtyi Pipelife International GmbH:n haltuun vuonna 2001, kun yhtiö osti loput aikaisempien avainhenkilöiden omistamista osakkeista ja sai näin omistukseensa koko yrityksen osakekannan. Samana vuonna Kimmo Kedonpää nimitettiin yrityksen toimitusjohtajaksi.

Vuonna 2002 yhtiössä tehtiin jälleen liiketoimintajärjestelyä ja EPS:n valmistus Eestissä myytiin Thermisol Oy:lle. Yhtiön seuraava aluevaltaus uudelle liiketoiminta-aleelle tapahtui vuonna 2004, kun Pipelife Finland Oy osti Propipe Oy:n Iissä laajentaen näin toimintaansa ympäristötuotteisiin ja kiinteistökohtaisiin jäteveden puhdistusjärjestelmiin. M-Plast Oy Kaavilla myytiin pääomasijoittajille vuonna 2006.

 • 1986 Hafab Oy perustettiin kotipaikkana Oulu, perustajat Tapio Jussila ja Matti Salo
 • 1987 Hafab AB perustettiin kotipaikkana Haaparanta. Ensimmäinen putkitehdas aloitti tuotantonsa Haaparannassa
 • 1990 Hafab Oy laajentaa tuotantoa Ouluun
 • 1991 Mabo AS tuli Hafab Oy:n osakkaaksi
 • 1992 Hafab Oy osti Solarprofil Oy:n Salossa
 • 1994 myynti tukkuliikkeiden kautta aloitettiin
 • 1995 Hafab Oy osti Bero Oy:n Mellilässä
 • 1997 Hafab Oy osti Panpark Oy:n Utajärvellä
 • 1997 Mabo AS osti Hafab Oy:n enemmistöosakkuuden
 • 1997 Hafab Oy osti M-Plast Oy:n Kaavilla ja Aumek Plast Oy:n Eestissä
 • 1997 AS EPS-Plast perustettiin Pärnussa Eestissä
 • 1998 Hafab Oy osti Muovi 90 Oy:n Kempeleessä
 • 1999 Pipelife International Holding osti Mabo AS:n koko osakekannan
 • 1999 Panpark Oy ja Muovi 90 Oy fuusioitiin Hafab Oy:öön ja Bero Oy purettiin
 • 2000 Hafab Oy muutti nimensä Pipelife Finland Oy:ksi ja Hafab AB muutti nimensä Pipelife Hafab AB:ksi
 • 2001 Pipelife International osti loput yhtiön osakekannasta henkilöosakkailta. Kimmo Kedonpää aloitti yrityksen toimitusjohtajana
 • 2002 Eestin EPS-toimintojen myynti Thermisolille
 • 2004 Pipelife Finland osti Propipe Oy:n Iissä
 • 2006 M-Plast Oy:n myynti pääomasijoittajille
 • 2011 Pipelife Finland Oy osti Finnflex Oy:n liiketoiminnan Liperustä
 • 2013 Propipe Oy sulautuminen Pipelife Finlandiin
 • 2014 Perustettiin Jyväskylään uusi kaivoyksikkö
pipelife-kartta-2018