Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Usein kysyttyä

Kokosimme tänne meiltä usein kysytyt kysymykset vastauksineen.

Palvelu

Laatu

 • Mikä on Nordic Poly Mark?
  Nordic Poly Mark on pohjoismainen muoviputkituotteiden vapaaehtoinen laatumerkki. Nordic Polymark -merkinnän mukaiset yhteispohjoismaiset laatustandardit ovat yhteneviä eurooppalaisten laatustandardien kanssa, joten Pipelife Finland on valinnut yhdeksi laadukkaiden tuotteiden ja toimintansa mittariksi Nordic Polymarkin.

  Lisää Nordic Polymark - laatumerkinnästä
 • Mikä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi?
  Vapaaehtoinen tuotesertifiointi merkitsee sitä, että valmistaja on sitoutunut noudattamaan itsenäisen sertifiointilaitoksen vahvistamaa sertifiointiohjetta. Jos valmistaja täyttää kaikki asetetut vaatimukset, hänelle myönnetään lupa merkitä tuotteensa sertifiointiohjeeseen kuuluvalla laatumerkillä osoituksena vaatimusten täyttymisestä, esim. Nordic Poly Mark.

  Muissa Euroopan maissa on Insta-Cert/Nordic Poly Mark kaltaisia sertifiointijärjestelmiä. Kansallisten laatumerkkien välillä voi olla eroja testauksen laajuudessa ja taajuuksissa sekä vaatimusten tasoissa. Siten eri laatumerkit eivät aina ole samanarvoisia.


  Nordic Poly Mark on tehty vastaamaan pohjoismaisten käyttäjäjärjestöjen muoviputkille asettamia vaatimuksia, ja vaatimusten taso on käytännössä sama kuin entisillä kansallisilla laatumerkeillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

 • Miksi Nordic Poly Mark?
  Pohjoismaissa on jo pitkään käytetty korkealaatuisia muoviputkituotteita. Tuotteiden laatu on varmennettu kansallisella tuotesertifioinnilla riippumattomien testauslaitosten tekemän testauksen turvin. Rakennusten sisällä käytetyille tuotteille ovat kansalliset viranomaiset (Suomessa ympäristöministeriö) vahvistaneet vaatimukset ja antaneet tyyppihyväksynnät (Suomessa STF-merkki).

  Kun nykyiset typpihyväksynnät umpeutuvat niitä ei enää entiseen tapaan uusita, vaan ne katoavat lähitulevaisuudessa. Jatkossa on voimassa CE-merkintä, joka ei vastaa aikaisemmin edellytettyä pohjoismaista laatutasoa.

  Edellyttämällä Nordic Poly Markin mukaista laatutasoa varmistetaan jatkossakin se, että maahan ja rakennuksiin asennettavat muoviputkituotteet ovat samaa laatutasoa kuin aikaisemmin.

 • Mitä tarkoittaa CE-merkintä?
  Voimassaolevan rakennustuoteasetuksen mukaiseisti Euroopan talousalueelle (ETA) markkinoille asetetut tuotteet joilla on harmonisoitu tuotestandardi (hEN) tai eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), on laadittava suoritustasoilmoitus (DoP) ja tuote on  CE merkittävä.

  CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja itse ilmoittaa tuotteen täyttävän EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset ja että laadunvalvonta hoidetaan harmonisoidussa standardissa edellytetyllä tavalla. Tämä valvonta käsittää vain suppean osan tuotestandardin vaatimuksista. CE-merkinnän pääasiallisena tehtävänä on osoittaa, että maahantuodut tuotteet täyttävät EU:n rakennustuotedirektiivin.

  On kaksi tapaa osoittaa, että EN-tuotestandardin mukainen tuote täyttää EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset:

  • Joko siten että ns. harmonisoitu EN-standardi (hEN) kattaa tuotekohtaisen standardin.
  • Tai siten, että tuotestandardiin kuuluu liite Zxx, jossa kerrotaan miten rakennustuotedirektiivin vaatimukset täytetään.

  CE-merkintää käyttävältä valmistajalta ei kuitenkaan edellytetä tuotestandardin mukaista testausta eikä tarvita riippumattoman testauslaitoksen valvontaa. Tästä syystä CE-merkki ei ole verrattavissa mihinkään muoviputkituotteiden vapaaehtoiseen laatumerkkiin eikä sitä tule sekoittaa niihin.Nordic Poly Mark -laatumerkillä varustetut tuotteet täyttävät CE-merkinnän vaatimukset, vaikka tuotteissa ei olisikaan CE-merkintää.

  CE-merkki ei ole laatumerkki:

  Lue lisää CE-Merkistä sivuitamme

Tuote

 • Kuinka paljon virtaa Fusamaticin sähköhitsauskoneet vaativat?
  Fusamatic S-Box Lite: Konevaatimus 3 KVA
  Fusamatic S-Box Max: Konevaatimus 6 KVA
 • Mikä on HT-putkien ja osien lämmönkestävyys?
  Pipelife HT-PP Nordic kiinteistöviemärijärjestelmät valmistetaan standardin EN 1451 ja  Nordic Poly mark -laatumerkin SBC PS 102 ja SBC 1451 vaatimusten mukaisesti. Tuotteet kestävät lyhytaikaisesti maksimissaan +95 asteen lämpötilaa.
 • Mikä on PE (polyeteenimuovin) lämpölaajenemiskerroin
  Polyeteenisen(PE) putken lämpölaajenmiskerroin on 0,16-0,18 mm/mᴼC eli 10 asteen muutos lämpotilassa  vaikuttaa 1 metrin mittaisen putken pituuteen 1,6-1,8 mm.
 • Mikä on PEH-putkien lämmönkestävyys?
  Polyeteenista valmistetut PEH-putket kestävät hyvin verkostoissa käytettyjä lämpötiloja. Painejohdoissa veden maksimilämpötila on 40°C, viettojohdoissa jatkuva lämpotila on 45°C, hetkellisesti lämpötila saattaa nousta jopa 80°C.

  Kemikaalien vaikutuksen PE-, PP- sekä PVC-materiaaleihin löydät Putkien kemikaalien kesto -ohjelmasta.

  Täältä Colebrook-White ohjelmaan

 • Miksi tuplakaapelin suojaputkessa on eri värisiä raitoja?
  Kaapelinsuojien väriraidoilla kerrotaan tuotteen käyttöluokista tai käyttötarkoituksesta:
  • PVC-kaapelinsuojaputken väri viittaa käyttötarkoitukseen
  • Tuplakaapelinsuojan väri viittaa käyttötarkoitukseen
  • Tuplakaapelinsuojan raidan väri viitta kayttöluokkaan
  • Viper3 kolmikerrosputken väri viittaa käyttötarkoitukseen

  Lue lisää kaapelinsuojaputkien merkinnöistä täältä

 • Mitä eroa on PE80 ja PE100 materiaaleissa?
  PE80 ja PE100 merkinnät kertovat putken mekaanisesta lujuudesta painetta vastaan. PE100 on mekaanisilta ominaisuuksiltaan hieman kestävämpää kuin PE80. Vastaavasti PE80 materiaalista valmistettu putki on joustavampaa ja sopii paremmin mekaanisille liittimille, jotka on kehitetty juuri PE80 -putkille.

  PE100 materiaali soveltuu jäykempänä materiaalina hyvin suurempiin putkikokoihin.
  PE100 -putket vaativat suurempaa tarkkuutta hitsattaessa, sillä putki on seinämältään ohuempaa.

 • Mitä putkea tulisi käyttää maalämpöputkena?
  Pipelifella on tuoteperhe Pipelife Dueta maalämpöasennuksiin. Lue lisää maalämpöratkaisuista täältä

  Maalämpoputkena voi käyttää tavallista painevesiputkea. Putkea valittaessa kannattaa ottaa huomioon putken eristävyys, jolloin maalämpöjärjestelmässä kannattaa käyttää PN6 luokan PEM-paineputkea. Huomioi asennettaessa ettei putki naarmuunnu tai asennettaessa synny lommoja.

  Käyttötarkoitukseen käy varsin hyvin myös PN10 luokan PEM-paineputki

 • Mitä tarkoittaa rengasjäykkyys?
  Putkeen kohdistuu maan alla ulkopuolinen paine. Paine luokitellaan asennuskohteiden mukaan (kevyt liikenne, raskas liikenne, muu käyttö).

  Rengasjäykkyyden mittayksikkö on kN/m2.
  1 kN = 100 kg/m2

  Luokitukset A,B,C:
  A = >16 kN/m2
  B = > 8 kN/m2
  C = > 4 kN/m2
 • Mitä tarkoittaa SDR-luku?
  SDR on lyhenne sanoista Standard Diameter Ratio. SDR-luku kertoo putken nimellisen ulkohalkaisijan ja seinämävahvuuden suhteessa. Esimerkiksi ulkohalkaisijaltaan 110 mm putken, jonka seinämä on 10 mm, SDR on 11 (110 mm jaettuna 10 mm = 11).
 • Miten auringonvalo vaikuttaa muoviputkiin?
  Pitkäaikainen altistus auringonvalolle voi aiheuttaa värimuutoksia tuotteissa. Lisäksi altistuminen auringon valon UV-säteilylle nopeuttaa useimpien muoviputkien vanhenemista.

  Yleisesti voidaan sanoa että PVC-, PE- ja PP-putket kestävät hyvin varastointia auringonvalossa noin vuoden, ennen suurempia vaikutuksia. Muoviputket on kuitenkin asennettava normaalisti siten, että ne ovat jatkuvalta auringonvalolta suojassa.

  Auringonvalon ja UV-säteilyn vaikutukselta suojaamiseksi muovimateriaaliin lisätään lisäaineita, joko väri pigmentteja tai UV-Stabilisaattioreita. Lisäaineet ovat polyeteenissa yleensä väripigmenttejä kuten nokimustaa tai UV-stabilisaattoreita. 
   
 • Miten putket tulisi varastoida työmaalla?
  Muoviputkia tulee käsitellä varovasti. Putkia kuljetettaessa ja varastoitaessa on huolehdittava siitä, että niihin ei jää pysyviä taivutussäteitä. Muhviputket on varastoitava ja kuljetettava niin, etteivät muhvit kuormitu.

  Jos putkia käsitellään mekaaniseilla nostolaitteilla, on käytettävä sellaisia nostoliinoja ja muita varusteita, jotka eivät vahingoita putkia. Putkien vetämistä maata pitkin tulee välttää. Putkipinojen enimmäiskorkeudet, katso RIL 77-2005.

  Putkenvalmistajan käsittely- ja varastointiohjeita tulee aina noudattaa.

 • Miten syvä naarmu vaikuttaa PE-putkien käyttämiseen?
  Jos naarmun syvyys on alle 10% putken seinämävahvuudesta, putkea voidaan käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa.

  Jos putkessa on yli 10% seinämävahvuudesta syvä naarmu putkea ei saa asentaa vaan se on asetetteva käyttökieltoon.

 • Mitkä ovat ponttonien seinämävahvuudet?
  Rotaatiovalettujen ponttoniemme seinämävahvuudet ovat n. 6-7mm.
 • Onko sähköhitsauskoneisiin saatavilla uusia kaapeleita tai uusia
  Sähköhitsauskoneiden kaapeleiden päät ovat kuluvia osia ja ne tarvitsevat ajoittain vaihtamista. Hitsauskoneiden vaihto- ja varaosia voit tilata Pipelife asiakaspalvelusta.
 • S-box Fusamatic lite E-90 virhekoodi
  Koneen näytössä näkyy virhekoodi E-90. Miten tulisi toimia?

  Virhekoodi viittaa epävakaaseen tai vaihtelevaan jännitteeseen osassa. Testaa uudella fusamatic sähköhitsausosalla. Jos yhteen vaihto ei auta, kokeile toisella virtalähteellä. Jos virhekoodi E-90 toistuu, toimita sähköhitsauskone huoltoon.

Jätevesijärjestelmät

 • Millainen jätevesijärjestelmä olisi paras saviselle maalle?
  Suosittelemme teille Suodatuskasettipakettia tai putkilla toteutettua maasuodattamoa.

  Tee testi millainen tuote sinulle sopii jätevesijärjestelmät kuluttajille sivuiltamme

  www.puhdastulevaisuus.fi sivuilta

 • Kenelle kuuluu vastuu jätevesijärjestelmän toimivuudesta?
  Vastuu jätevesijärjestelmän toimivuudesta on aina kiinteistön omistajalle. Tämän takia kannattaakin luottaa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa ammattilaisten apuun. Etsi lähin kumppanimme täältä

  Pipelifen järjestelmät ovat toimintavarmoja ja niiden asentajat ovat perehtyneitä järjestelmien perustamiseen, käyttöönottoon ja huoltoon.

 • Kuinka iso projekti Pipelife-jätevesijärjestelmän perustaminen on?
  Pipelife Ymparistö järjestelmän asentamiseen ja käyttökuntoon saattamiseen kuluu ammattilaiselta noin kaksi päivää.

  Kiinteistön omistajan tehtävänä on varmistaa, että tontilla on liikkumatilaa kaivinkoneelle ja siirrettävälle maa-ainekselle. Asennustyötä on hyvä seurata ja näin perehtyä järjestelmän rakenteeseen myös käytännössä.

  Valmiista järjestelmästä maanpinnan yläpuolelle jäävät tuuletusputket sekä kaivojen kannet. Ympäristön maisemointi voidaan aloittaa välittömästi asennuksen jälkeen.

  Lue lisää kuluttajien jätevesijärjestelmä sivusta www.puhdastulevaisuus.fi

 • Kuinka usein saostussäiliö pitää tyhjentää?
  Jos kyseessä on 2m³ saostussäiliö, tyhjennysväli 1-2 henkilön vuosikäytöllä on kerran vuodessa ja 3-5 henkilön vuosikäytöllä kaksi kertaa vuodessa. Tyhjennyksen jälkeen säiliö täytetään puhtaalla vedellä, jotta saostus alkaa heti uudelleen toimimaan.
 • Mikä on Pisaran korokerenkaan korkeus?
  Pisaran korokerenkaan korkeus on 40cm.
 • Mikä on Sauna-Sepon käsittelykapasiteetti?
  Harmaiden vesien vähäisilleä määrille suunnitellun Sauna-Seppo puhdistimen käsittelykapasiteetti on teoreettisesti 500 litraa vuorokaudessa.Sauna-Sepossa on 30 litran puskuritilavuus ja suodatin käsittelee jätevettä 20 litraa minuutissa.

  Suuremmassa kuormituksessa on huomioitava seuraavat:

  Vuorakausikapasiteettia suuremmat vesimäärät heikentävät puhdistustehoa. Kapasiteetin maksimikäytössä myös fosforimassan kulutus lisääntyy. Nordkalk Oyj:n tutkimusten mukaisesti 500 litran vesimäärällä vuorokaudessa yksi täyttösäkki kestää 30 käyttöpäivää.

   

 • Mikä on Sauna-Sepon käyttötarkoitus?
  Sauna-Seppo on kehitetty puhdistamaan kesämökkien, mummon mökkien ja rantasaunojen jätevesiä. Sauna-Seppo on tarkoitettu vähäisten vesimäärien käsittelyyn kohteisiin joissa ei ole paineellista veden tuloa eli niin sanotuille kantovesille.

  Saunaseppo puhdistaa jätevettä fosforinpoistomassan avulla, jolla poistetaan fosforin lisäksi bakteereita jätevedestä. Puhdistuneen jäteveden voit johtaa suoraaan luontoon ilman imeytystä.
 • Millainen jätevesijärjestelmä sopisi ympärivuotiseen käyttöön saaristoon?
  Haastaviin saaristokohteisiin suosittelisimme suodatuskasettijärjestelmiämme. Järjestelmä sopii pieneen asennustilaan, myös mataliin asennuspaikkoihin kallioisilal tonteilla. Järjestelmä soveltuu hyvin myös vapaa-ajan asuntoihin.

  Suodatuskaseteilla voidaan rakentaa jätevesijärjestelmä niin pesuvesien puhdistamiseen, kuin wc-vesien puhdistamiseen. Saariston haastavissa asennusolosuhteissa on kuitenkin hyvä käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa laitteita valittaessa.

  Lisää tuotteista:

  Suodatuskasettipaketti kaikille jätevesille

  Pesuvesien suodatuskasettipaketti harmaille jätevesille

  Lisätietoja Aki Lause, avainasiakasvastaava, puh. 040 501 3053.
 • Mistä saa Sauna-Sepon fosforinpoistomassaa
  Sauna-Sepon fosforinpoistomassaa saat asiantuntavasta LVI-liikkeestä LVI- numerolla tilaamalla 3625 541. Kotiin toimitettuna saat sen myös verkkokaupastamme.

  Puhdastulevaisuus.fi verkkokaupppaan

   

 • Mistä voin ostaa suodatinkiekkoja Pisara suodattimeeni?
  Pisaran suodatinmateriaali on muuttunut kiekoista säkeissä myytäväksi kuiduksi. Yksi säkki riittää yhdeksi kerraksi ja sen saa kotiin toimitettuna verkkokaupastamme.

  Puhdastulevaisuus.fi verkkokaupppaan

   

 • Mitä tarkoittavat puhdistusvaatimusten tiukennetut tai lievennetyt alueet?
  Lähtökohtaisesti Suomessa on voimassa jätevesien puhdistukseen yleinen vaatismustaso jätevesien puhdistamiseen haja-asutusalueella.

  Kunta voi määrittää jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimuksia kuntakohtaisesti. Oman kuntasi raknenusvalvonta tai alueesi ympäristöviranomaiset osaavat kertoa aluekohtaiset aluee joilla eri puhdistusvaatimustasot ovat voimassa.

  Tiukennettujen puhdistustusvaatimusten alueilla (pohjavesialueet, vesistön läheisyys) puhdistusvaatimukset on määritetty yleistä vaatimustasoa tiukemmaksi.

  Lue lisää jätevesiasetuksesta ja puhdistusvaatimuksesta puhdastulevaisuus.fi kuluttaja sivuiltamme

 • Miten Sauna-Sepon voi tyhjentää?
  Uudenmallin Sauna-Sepon voi tyhjentää ämpärillä, ota sisäsäiliö pois puhdistuksen ajaksi. Vanhanmallin Sauna-Sepossa on pohjassa tyhjennystulppa.
 • Miten Sauna-Seppo toimii talvella?
  Sauna-Seppo toimii aina, kun se on sula. Talvikäytössä tulee siis huolehtia Sauna-Sepon eristyksestä. Ilman eristystä Sauna-Seppo jäätyy, muttei halkea tai muutoin rikkoonnu.
 • Miten verkkokaupan ostokset toimitetaan?
  Verkkokaupan tuotteet sisältävät rahdin ja toimitus on osoitteeseen johon asiakas haluaa.
  Käytämme toimituksissa Postia (Transpoint). Tilausmäärä ei vaikuta hintaan eikä toimitukseen. Toimitamme verkkokaupan tilauksia vain Manner-Suomen alueelle.

Asentaminen

 • Mitä ennen muoviputken sähköhitsaamista tulee tehdä?
  Muoviputken sähköhitsaaminen aloitetaan seuraavilla valmistelevillä toimilla.

  Poista hapettunut tai likainen pintakerros höyläystyökalua tai käsiskraapaa hyväksikäyttäen. Pintakerros poistetaan putken päästä matkalta jonka putki uppoaa muhviin. Putken pinnasta poistettavan lastun paksuus tulisi olla 0,1-0,2 mm. 

  Tarkista putken vielä puhtaus. Poista lika ja epäpuhtaudet asetonilla ja nukkaamattomalla liinalla. Ota hitsausyhde suoraan pakkauksesta putken päähän ja voit aloittaa hitsaamisen 

  Lue lisää muoviputkien sähköhitsaamisesta täältä

 • PEH-putkien asentaminen ja käsittely kylmissä olosuhteissa?
  Muoviputkien iskulujuus alenee lämpötilan laskiessa. Alle -15 asteen lämpötiloissa putken käsittelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Muhviputkia asennettaessa on huolehdittava, ettei muhvissa ja/tai tiivisteurassa ole jäätä.
  • PE-putket on pidettävä lämpimässä vuorokauden ajan ennen kiepin purkamista.
  • Autokelalta purettavan putken pää tulee kiinnittää purkamista varten siten, ettei se aiheuta tapaturmaa.
  • Alle -20 asteen lämpötiloissa ei putkikuormaa saa purkaa kelalta ilman valmistajan lupaa.
  • Putkiliitoksia hitsattaessa on huomioitava pidempi hitsausaika.

Huoltaminen

Etkö löytänyt mitä etsit?

Lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen asiakaspalvelu@pipelife.fi 

teaser_faq_300