Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Pipelife Finlandille ISO14001 ympäristösertifikaatti

Pipelife Finlandille on myönnetty vastuullisuuden ja jatkuvaan kehitykseen sitoutumisen osoituksena ISO14001 ympäristösertifikaatti. ISO14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa globaalisti yhtiöitä osoittamaan ympäristönsuojelun tason ja sitoutumisen ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen ja hoitamiseen.

Ympäristöjärjestelmä tukee vastuullista johtamista ja helpottaa yhteistyötä

- Ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla on meille monia hyötyjä. Keskeisimpänä hyötynä näen ympäristöasioiden integroitumisen kaikkien toimintojen yhteiseen päätöksentekoon ja osaksi meidän johtamisjärjestelmäämme. Olemme toimineet ympäristöjärjestelmän mukaisesti jo pitkään noudattaen sen monia periaatteita kuten materiaalin, veden ja energian käytön tehokkuutta. Sertifioinnin myötä toimintamme ympäristöasioissa on entisestään selkeytynyt, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää Pipelifelta.

- Ympäristöjärjestelmän avulla meidän on helpompi edellyttää asiakkailtamme tiettyjä toimintamalleja ja osoittaa asiakkaille ja muille sidosryhmillemme vastuullisuuden huomioon ottavan toimintatapamme. Lisäksi se helpottaa kaikkien paiplaiffareiden mukaan ottamista vastuullisuuden kehittämiseen toimipaikoillamme. Ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla on kasvatettu henkilöstön ympäristötietoisuutta, mikä näkyy siinä, että mahdolliset ympäristöriskit tiedostetaan nyt paremmin, kertoo markkinointipäällikkö Marko Heikkinen Pipelifelta.

Ympäristöjärjestelmässä Pipelife Finland sitoutuu jatkuvaan ympäristönsuojelun parantamiseen, tunnistaa ympäristövaikutuksensa ja lakisääteiset velvoitteensa. Ohjelmassa yhtiö asettaa ympäristötavoitteet, riittävät resurssit ja osoittaa huolehtivansa niiden täyttymisestä, sekä ylläpitää henkilöstön ympäristöasioiden osaamistasoa.

Ympäristöjärjestelmä auttaa yhtiötä varautumaan ympäristöriskeihin, onnettomuustilanteisiin sekä tarkkailemaan ja seuraamaan ympäristövaikutuksia.

Lisätietoja:

Riikka Vaara, laatupäällikkö
Riiikka.vaara@pipelife.com

Marko Heikkinen, markkinointipäällikkö
marko.heikkinen@pipelife.com

 

ISO14001