Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Tarkennuksia maakaapelien suojauksen standardiin

Maakaapeleiden suojauksen ohje standardiin SFS 6000-8-814 tehtiin vuonna 2017 muutos, jossa vanha SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojaukset -standardi korvattiin uusilla eurooppalaisilla standardeilla SFS-EN 61386-24 ja SFS-EN 50520.

Muutoksen jälkeen maakaapeliasennuksien toteutuksissa havaittiin, että SFS-EN 61386-24 ja SFS-EN 50520 standardit eivät täysin korvaa aiemmin voimassa ollutta standardia SFS 5608. Voimassa olevien standardien puutteita ovat mm. suojakourujen vaatimusten puuttuminen, alhaisessa lämpötilassa käsiteltävien putkien testien puuttuminen ja joissain tapauksissa myös suojauksen liian pieni lujuus. Tämän vuoksi Suomen sähköteknisen alan standardointijärjestö SESKO julkaisi syyskuussa 2019 ohjeen SFS 6000-8-814 soveltamisesta.

”Vaikka standardi SFS 5608 on kumottu, sen vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistusta ja käyttöä ei ole kielletty. Niitä voidaan edelleen käyttää samoihin tarkoituksiin kuin standardin SFS 6000-8-814 edellisen version aikana. Kumotun standardi SFS 5608 sisältö soveltuu erityisesti muovisten kaapelinsuojakourujen määrittelemiseen ja tätä osuutta ajanmukaistetaan parhaillaan ja se julkaistaan ensi vuoden alkupuolella kansallisena SFS-standardina. 

Edelleen voidaan käyttää myös muita kuin standardien mukaisia riittävän vahvoja suojausrakenteita esim. betonikouruja tai -laattoja. Kaapelien suojaputkien on merkinnöiltään ja/tai tunnusväreiltään erotuttava muista putkista, jotta vältetään väärinkäsitysten takia tehdyn kaapelinsuojaputken katkaisemisen aiheuttamat vaaratilanteet. Sähkökaapeleille tarkoitetun kaapelinsuojaputken tunnusväri on keltainen. Jos kaapelisuojaputken lähellä on myös tunnusväriltään keltaisia maakaasuputkia, on kaapelinsuojaputket varustettava lisämerkinnällä tai välittömästi putken päällä olevalla kaapelista varoittavalla nauhalla.”

- Tämä on hyvä ja odotettu päätös kaikille Suomessa tehtäville kaapelinsuoja-asennuksille, kertoo tuotepäällikkö Vesa Juka Pipelifelta.

Standardin SFS-EN 61386-24 korvaava standardisarja EN 50626 on valmisteilla eurooppalaisessa sähköalan standardointijärjestö CENELECissä. Uusissa standardeissa on tarkoitus ottaa paremmin huomioon Suomen erityisolosuhteet, mutta uusien standardien valmistuminen kestää useita vuosia.

- Tarvitsemme yhtenäisen mallin, jossa saadaan sovitettua uudet standardit Suomen ja ylipäätään pohjoismaiden olosuhteisiin. Nyt suunta on oikea ja toivomme tulevien standardien huomioivan paremmin myös tämän asian, toteaa Juka.

Lue Seskon koko tiedote täältä.

SESKO on maamme sähköteknisen alan standardointijärjestö. Sääntöjensä mukaan SESKO osallistuu alansa kansainväliseen (IEC) ja eurooppalaiseen (CENELEC) yhteistyöhön maamme edustajana sekä saattaa tämän työn tulokset kansallisiksi SFS-standardeiksi. Lisäksi SESKO osallistuu eräisiin sertifiointijärjestelmiin.

Saehkoe-standardi-uutinen-0919