Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Muoviputkihitsaamisen laatujärjestelmä kehittyy edelleen

Muoviputken pusku- ja sähköhitsauksen laatujärjestelmä uudistuu. Muoviteollisuus ry hitsaustyöryhmä on perustanut Suomeen kesäkuussa 2010 muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tarkoituksena on luoda ja ylläpitää yhtenäistä muoviputkien (PE ja PP) pusku- ja sähköhitsauksen koulutusjärjestelmää ja varmistaa siten hitsaamisen laatua. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on hitsaukseen pätevyyden omaavien yritysten ja hitsaajien rekisterin luominen ja ylläpitäminen.

Neuvottelukunnan perustamiseen päädyttiin muoviputkien käyttäjien keskuudesta tulleesta aloitteesta. Alalle on tullut uusia materiaaleja, laitteita ja menetelmiä joten tämän kokonaisuuden luotettava hallinta haluttiin varmistaa yhtenäisellä järjestelmällä.

Pipelife Finland Oy on yhtenä suomalaisista muoviputkivalmistajista mukana neuvottelukunnan toiminnassa ja kehittämässä muoviputkihitsauksen laatua toimialallamme. Neuvottelukunnassa on jäseniä putkivalmistajista, käyttäjistä Vesi ja viemärilaitosyhdistys, koulutusyrityksiä sekä rekisteriä ja audioitointia ylläpitävä taho. Kun muoviputkilinjaa jatkossa tilaava taho käyttää järjestelmää ylläpitävän Inspecta Sertifiointi Oy:n rekisteriin kuuluvan hitsausyrityksen palveluja, se voi olla varma liitostyön luotettavasta suorittamisesta.

Lue lisää Muoviteollisuus Ry:n  tiedotteesta MUOVIPUTKIEN HITSAUKSEEN LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ ja NEUVOTTELUKUNTA