Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on julkaissut uuden esitteen


Esitteessä kerrotaan lyhyesti muovimateriaaleista ja muovien käytöstä yleisesti. Lisäksi siinä valotetaan muoviputkien käyttöä erilaisissa kohteissa ja niiden vaikutusta tehokkaan ja toimivan asumisympäristön rakentamisessa.

Suomalainen muoviputkiteollisuus on ollut Euroopassa ja maailmassa eturintamassa kehittämässä muoviputkien teknisiä ominaisuuksia, standardeja ja laadunvalvontaa. Muoviputkia on yhdyskunta- ja asuntorakentamisessa käytetty Suomessa yli 50 vuotta. Kestävyydestä ja luotettavasta laadusta on osoituksena mm. se, että 1950-luvulla käyttöön otettuja vesijohtoputkia käytetään edelleen. Niiden hyvän kestävyyden voi todeta myös esitteen taulukosta sivulla 5.

Muoviputkia valmistettaessa otetaan huomioon ympäristön näkökohdat. Muoviputkilinjojen rakentaminen maastoon ja käyttäminen kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin muita putkimateriaaleja käytettäessä. Oppaaseen tutustuttua voi todeta, että muoviputkien käyttö on todella ympäristölle kestävä ratkaisu!

Lataa tästä esite PDF-tiedostona.