Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Raaka-aineet

Pipelife Finland Oy käyttää muovituote- ja putkituotannossaan laadukkaita raaka-aineita luotettavilta ja korkean laatutason toimittajilta. Pipelifellä on käytettävissään laaja-alainen osaamispohja muoviraaka-aineiden jalostamisessa tuotteiksi. Osaaminen on kertynyt usean kymmenen vuoden historian aikana analyyttisellä ja ammattimaisella tekemisellä. Yrityksellä on käytettävissään myös Euroopan laajimpiin kuuluvan muovituotevalmistajan, Pipelife International konsernin osaaminen ja resurssit tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä. 

Polyeteeni - PE

Polyeteeni (lyhenne PE) eli polyetyleeni on maailman laajuisesti käytetyin muovi. Polyeteeni on helposti muokattavaa, työstettävää, eikä se reagoi kemiallisiin aineisiin, joten se on erinomainen materiaali muoviputkien, pumppaamoiden, kaivojen ja muoden tuotteiden valmistamiseen.

Pipelife valmistaa muovituotteita useilla tuotantomenetelmillä. PE-muovista valmistetaan muoviputkia putkiekstruusio eli suulakepuristusmenetelmällä. PE-muovista valmistetaan ruiskupuristamalla muoviputkiyhteitä. Polyeteeniä käytetään mysö rotaatiovalettujen säiliöiden, kaivojen, pumppaamoiden, kylpypaljujen, ponttoonien, sekä sähkö- ja kaapelikaivojen valmistamiseen.

Polypropeeni - PP

Polypropeenin ominaisuudet mahdollistavat sen käyttämisen useisiin käyttötarkoituksiin muoviteollisuudessa. Pipelife valmistaa PP-muovista suulakepuristamalla eli putkiekstruusiolla muoviputkituotteita ja ruiskupuristamalla muoviputkiyhteitä.

Polypropeeni on rakenteeltaan kiteinen muovi, jota voidaan käyttää raaka-aineina putkissa, kalvoissa, kuiduissa, köysissä ja levyissä. Polypropeeni (lyhenne PP), kuten myös polyeteeni, on öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvä termoplastinen polymeeri. Polypropeeni kestää erittäin hyvin muiden aineiden vaikutuksia, kunten liuottimia, emäksiä ja happoja.

PP-muoviputket ja yhteet valmistetaan tyypillisesti PP-kopolymeerista, joka sisältää pienen määrän PE-muovia. PE-muovi tekee materiaalin sitkeämmäksi, parantaen tuoteominaisuuksia useissa käyttötarkoituksissa. 

Polyvinyylikloridi - PVC

Polyvinyylikloridi eli PVC on maailman yleisin kestomuovi ja sitä käytetään laajasti elintarvike-, lääke- ja rakennustuoteteollisuudessa.

PVC-muovin suosio perustuu sen ominaisuuksien ajan ja mekaanisten ominaisuuksien kestävyyteen. PVC-muovi on sitkeää, kevyttä, suhteellisen kustannustehokkaasti muokattavaa moniin käyttötarkoituksiin. Materiaalin  läpäisyominaisuuksiensa ansiosta se soveltuu lääketieteellisiin ja pakkaussovellutuksiin, sekä juomaveden kujettamiseen.

 

PVC soveltuu paloa edistamättömyytensä ja heikon sähkönjohtavuutensa ansiosta raaka-aineeksi sähkösuoja ja kaapelinsuojaputkille tai eristeille.

 

PVC-muovia on käytetty jo 1920-luvulta lähtien monissa käyttökohteissa.  Rakennus-tuoteteollisuudessa PVC-tyypillinen materiaali viemäri- ja kaapelinsuojatuotteissa. PVC-muovituotteiden pehmentimet ovat olleet jo vuodesta 2002 lähtien lyijyvapaita.

PVC-muovi säilyttää ominaisuutensa myös kierrätettynä. Muovin kierrätysyritykset ottavat vastaan erotettuja jakeita PVC-muovia.

Kierrätys

Muovimateriaalit ovat oikein kierrätettynä uudelleen hyväksikäytettävissä muovituotteiden valmistuksessa. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston Ympäristötyöryhmä on luonut ohjeet muoviputkituotteiden kierrättämiseen. Tutustu ohjeisiin alla ja löydä lähin kierrätysmuovia vastaanottava keräyspiste.