Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Pipelife Finland Oy käyttää muovituote- ja putkituotannossaan laadukkaita raaka-aineita luotettavilta ja korkean laatutason toimittajilta. Pipelifellä on käytettävissään laaja-alainen osaamispohja muoviraaka-aineiden jalostamisessa tuotteiksi. Osaaminen on kertynyt usean kymmenen vuoden historian aikana analyyttisellä ja ammattimaisella tekemisellä. Yrityksellä on käytettävissään myös Euroopan laajimpiin kuuluvan muovituotevalmistajan, Pipelife International konsernin osaaminen ja resurssit tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä. 

Polyvinyylikloridi

PVC-muovi jaetaan kahteen eri perustyyppiin: peruspolymeereihin ja sekoitteisiin.

Yleensä muoviputkivalmistaja hankkii peruspolymeerit ja sekoittaa itse raaka-ainesekoitteensa. Tällä valmistetaan paras soveltuvuus eri käyttökohteisiin.

PVC:n kaksi tärkeää ominaisuutta ovat:

  • K-arvo, joka kertoo molekyylipainon sekä
  • molekyylien huokoisuus

Putkisovelluksissa käytetään niin sanottua kovaa PVC:tä (PVC-U), joka takaa hyvät putkelta vaadittavat ominaisuudet:

  • jäykkyys
  • iskulujuus
  • palamattomuus
  • lähes ”ikuinen” kestävyys - valmistetaan vähintään 60 vuoden elinkaareksi.


       

 

Lisätietoa

PVC-raaka-aine1-300x300