Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Pipelife raaka-aineindeksi

Pipelife ennustaa raaka-aineiden hinnoissa olevan korotuspainetta

(Raaka-aine ennuste 3.5.2011)

Pipelifen käyttämien muoviraaka-aineiden (Polyeteeni PE, Polypropeeni PP, Polyvinyylikloridi PVC ja rotaatiolaatuinen Polyeteeni (RotoPE) hinnat ovat nousseet voimakkaasti viimeisen puolen vuoden aikana. Raaka-aineiden hintojen nouseminen on lisännyt tuotteiden hinnankorotuspaineina ja Pipelife joutuu nostamaan valmistamiensa tuotteiden hintatasoa. Hintojen korottaminen näkyy Pipelife projektikaupan hinnoittelussa ja Pipelife varastotuotteiden hinnoittelussa.

Raaka-aineiden hintojen nousupaineet aiheutuvat monista syistä, yhtenä suurimpana vaikuttajana korotuksiin on raaka-öljyn raju kallistuminen maailman markkinoilla. Raaka-öljyn hintakehitykseen vaikuttavat  kysynnän ja tarjonnan vaihtelu, öljypohjaisten raaka-aineiden kaupassa käytettävä dollarin ja euron valuuttakurssien vaihtelu, kansainväliset kriisit öljyntuotantoalueille ja niistä aiheutuva epävarmuus markkinoilla,  maailmanlaajuinen talouskriisi sekä mm. luonnonkatastrofit. Pitkällä aikavälillä raaka-aineiden hintojen tarkka ennustaminen on vähintäänkin haasteellista johtuen useista hintaan vaikuttavista asioista.

Raaka-öljyn hinnan ei odoteta nousevan enää voimakkaasti, mutta ennusteiden mukaan hintataso pysyneet nykyisellä tasollaan jonkin aikaa. Samanlaista kehitystä on odotettavissa myös muoviraaka-aineille. Suurta hintojen äkillistä laskua ei ole odotettavissa lyhyellä tähtäimella. Arabimaiden sekä Etelä-Euroopan epävakaat poliittiset ja taloudelliset olosuhteet vaikuttavat vielä globaaleilla markkinoilla.

raaka-aineindeksi_300