Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

CE-merkintä Pipelife tuotteissa

Heinäkuun alussa(1.7.2013) voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE merkintä tulee pakolliseksi osalle rakennustuotteita. Kaikilla Euroopan talousalueelle (ETA) markkinoille asetetuille tuotteilla ja joille on harmonisoitu eurooppalainen standardi (hEN) tai eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), on laadittava suoritustasoilmoitus (DoP) ja tuote on
CE merkittävä.
 
CE-merkintää ei vaadita:
Useimmille talo- ja yhdyskuntatekniikan tuotteille ei voida vaatia CE merkintää, koska rakennustuoteasetuksessa vaadittu harmonisoitu eurooppalainen standardi (hEN) on kehitystyön kohteena CEN:ssa.

CE merkintää ei vaadita seuraavilta Pipelife Finlandin valmistamilta järjestelmiltä:

  • Maaviemärit, hulevesiputket, kiinteistöviemärit, kaapelinsuojaus, paineputket, pienet öljynerottimet, kaivot ja harmaavesisuodattimet ja saostussäiliöt pesuvesille. 
  • Edellä mainittujen järjestelmien suunnittelu, myynti ja käyttö voi jatkua kuten tähänkin asti kansallisten hyväksyntöjen mukaisesti. Kun harmonisoidut standardit on julkaistu, Pipelife Finland tiedottaa suoritustasoilmoituksista ja merkitsee tuotteet CE merkinnällä.


CE-merkintä vaaditaan:

Pipelife Finland Oy tuotteiden osalta CE merkinnän pakollisuus koskee 1.7.2013 lähtien seuraavia tuoteryhmiä:

  • sähköasennusputket, pienpuhdistamot, saostussäiliöt kaikille jätevesille, sekä isot öljyn- ja rasvanerottimet.
  • CE-merkinnät viittaavat tuotteisiin, jotka valmistetaan standardien EN 61386-21, EN 61386-22, EN 61386-23, EN 60423  EN 12566-1 , EN 12566-2, EN 1825-1 ja EN 858-1 mukaisesti.


Lataa CE-merkinnän edellyttämät suoritustasoilmoitukset täältä

Pipelife Finland ilmoittaa, että tuotteemme, jotka on valmistettu yllä olevien harmonisoitujen EN–standardien mukaisesti, ovat CE–merkittyjä 1.7.2013 lähtien ja vastaavat voimassa olevia vaatimuksia. Lisäksi suunnittelu- ja asennusohjeittemme mukaisesti asennettuina ja toteutettuna tuotteemme täyttävät kansalliset rakentamismääräykset. 

Lue lisää CE-merkinnästä

CE-merkintä muoviputkituotteissa on valmistajan ilmoitus tuotteen suoritustasosta harmonisoituun standardiin perustuen (hEN). Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus komission virallisessa lehdessä. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

CE-merkintä ei ole osoitus vaatimuksenmukaisuudesta tai laadusta

Ce-Merkintä on valmistajan tuotemerkintä. Tuotteen valmistaja kiinnittää CE-merkinnän  rakennustuotteeseen sen jälkeen, kun suoritustasoilmoitus on laadittu asianmukaisesti. CE-merkintää ei siis välttämättä haeta viranomaisteitse tai puoluettomalta kolmannelta osapuolelta.

Laatumerkeillä, kuten Nordic Poly Mark laatumerkissä, kolmas puolueeton osapuoli varmistaa laatujärjestelmän jatkuvalla auditoinnilla ja laatuprosessin varmistamisella.

Rakentamismääräykset asettavat edelleen kansallisella tasolla vaatimuksia tuotteiden ominaisuuksille. Rakentajan velvollisuus on varmistua siitä, että rakennustuote on ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voi käyttää aiotussa rakennuskohteessa.
CE-merkintää ei tarvita tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja.

Tutustu Nordic Poly Mark -laatumerkkiin sivuillamme

Huomattava:

Suoritustasoilmoituksen antaminen (DoP) tai CE-merkinnän käyttäminen tuotteissa ei ole sallittua tuotteissa, joilla ei ole harmonisoitua standardia. Muoviputki tai –putkiyhteissä CE merkintä voi löytyä erityisissä tapauksissa jossa niitä koskee eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD).

Lisätietoa

Mika Ervasti

Mika Ervasti

Tuotepäällikkö

Lataa vCard
Rakennustuotteiden CE-merkintä ei koske vielä kaikkia muoviputkia
Rakennustuotteiden CE-merkintä ei koske vielä kaikkia muoviputkia