Choose your region
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Kyllä, haluan edelleen rakentaa maailman parasta työpaikkaa

Johtamisen kulmakivet

Me uskomme Pipelifella arvojohtamiseen ja toimintamme perustuu yhteen strategiseen ydinarvooon - Lupausten pitämiseen.

Toimintaamme ohjaavat, myös yhdessä sopimamme arvot, joihin kaikki aidosti sitoudumme. Myös sinä sähkötuotteiden tuotepäällikkönä voit aidosti sitoutua seuraaviin arvoihin:


1. Luottamuksen säilyttäminen - Lupausten pitäminen
2. Yksilön arvostaminen: Erilaisuus on voimavara, jota pitää hyödyntää
3. Sitoutuminen yhteisiin päämääriin:  Sovi mitä tehdään - Tee mitä sovitaan

Toimintamme perustana on vahva kulttuuri, joka perustuu tekoihin ja kokemuksiin sekä toimintamme ”kulmakiviin” joihin vakaasti uskomme.

Johtamisen kulmakivinämme ovat:
-asenne ratkaisee – aina!
-päätökset tehdään työn äärellä. Onnistuminen vaatii avointa kulttuuria, hyvää esimiestyötä ja avointa tiedotusta
-hyvä työelämä on jokaisen ihmisen oikeus. Sen keskiössä on hyvä johtaminen.
-työn tulee olla energisoivaa. Työ tuottaa tekijälleen mielihyvää, kun hän saa käyttää osaamistaan hyvän saavuttamiseksi
-ihmiset ovat yrityksen sydän ja he ansaitsevat hyvää johtamista. Innostava johtaminen saa ihmiset motivoitumaan. Motivoituneet työntekijät ovat menestyvän yrityksen peruskivi. He tuottavat laadukkaita tuotteita ja palveluita, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan oikeudenmukaista hintaa ja tulemaan uudelleen. Tämän seurauksena yritys menestyy ja pystyy tuottamaan omistajilleen arvoa.
-tiimityö on nykyaikainen ja tehokkain tapa toimia. Koska ideointi on yksilön ominaisuus ja innovointi tiimin ominaisuus, me panostamme yhdessä tekemiseen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi
-”elämän kolmion” on oltava tasapainossa. Se tarkoittaa tasapainoa oman itsensä, työn ja perheen kesken

Jos vielä olet kulmakivivyöryn jälkeen olet sitä mieltä, että haluat työskennellä kanssamme  Pipelifellä, on tullut aika siirtyä eteenpäin katsoa millainen tavoite Pipelifella on työpaikkana.

Kyllä, uskon arvojohtajuuteen, Pipelifen kulmakiviin ja olen valmis toimimaan niiden mukaisesti

Ei, katson että en voi sitoutua Pipelife arvoihin ja johtamisen kulmakiviin

gptw_Finland_BestWorkplaces_2016_300X300
oivallus_10vuotta_300