Choose your region
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Huomaathan, että tehdellä(*) merkityt kentät tulee olla täytettyinä.
YHTEYSTIEDOT | Suomi
Menu

Pipelife maa- ja kalliolämpokollektori

Pipelife Dueta™

Pipelife kehitti yhdessä maalämpöasentajien kanssa tehokkaan ja helposti asennettavan maalämpökollektorin – Pipelife Duetan™.  Kallioasennuksiin tarkoitetuissa maalämpoputkessa on integroitu u-kappale ja pohjapaino toimituskokonaisuudessa. 

Pipelife Dueta maalämpökollektoreissa integroitu erotin helpottaa asennusta ja turvaa erinomaiset lämmönsiirto-ominaisuudet.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) toteutti vertailumittauksen Pipelife Dueta™ ja Pipelife maalämpokollektoreilla varustettujen maalämpökaivojen välillä. Kohteessa toteutetussa Thermal Reponse Test (TRT) mittauksissa havaittiin ero Pipelife Duetalla ja perinteisellä Pipelife maalämpöputkella varustetun maalämpökaivon lämmöntalteenottokyvyssä Pipelife Dueta maalämpökollektorilla varustetun kaivon välillä.

Tulokset osoittavat että, Pipelife Dueta™ maalämpokaivon lämpöresistanssiksi 0,085 ja Pipelife maalämpokollektorilla varustelun kaivon lämpöresistanssiksi 0,08 K/W, josta saadaan johdettua samoissa olosuhteissa mitattuna vähintään 6% ero lämmöntalteenottokyvyssä. Testin mukaan Dueta™ kollektorilla rakennettu maalämpökaivo tuotti yli 6% enemmän energiaa kuin perinteisellä maalämpöputkella toteutettu maalämpokaivo.

Maalämpöputkien energiantuottoa arvioitaessa esitetään yleensä vain maalämpöputken lämpöresistenssiä. Todellisuudessa lämmön talteenottokyky vaihtelee paikaillisista maalämpokaivon ominaisuuksista johtuen niin paljon, että huomio tulisi kiinnittää maalämpokaivon vertailutulosten erotukseen, eikä yksittäisen maalämpokollektorin yksittäiseen mittausarvoon.

Pipelife Duetalla toteutettu maalämpökaivo säästää

Teimme lämmöntalteenottokykyyn perustuen  Pipelife Dueta:n tuottamat elinkaarisäästöt. Laskelma perustuu Motiva Oy:n jukaisuun: "Pientalojen lämmitysjärjestelmät 2008" käytettyihin pientalojen energiankuluksen periaatteisiin. Laskelma perustui seuraaviin oletuksiin: omakotitalon lämmitys 120w/m², käyttövesi 1000 kWh/a ja elinkaarisäästö 20v ajalle,  2% inflaatiokorjauksella. Yhteenvetona voimme todeta Pipelife Duetan valinnalla kuluttajan säästävän elinkaarensa aikana merkittävästi kaikissa talotyypeissä.


Valikoimassa myös energiakollektorit vesi- ja maapiireihin.

Lisätietoja:

Pipelife Dueta maalämpokollektorin elinkaarisäästö

Pipelife Duetan ja perinteisellä maalämpökollektorilla varustetun määlämpokaivon  lämmöntalteenottokykyyn perustuen elinkaarisäästöt. Alla olevassa taulukossa on esitettu Pipelife Duetan valinnan tuottama säästö järjestelmän elinkaarensa aikana seuraavasti:Laskelma perustuu Motiva Oy:n jukaisuun: "Pientalojen lämmitysjärjestelmät 2008" käytettyihin pientalojen energiankuluksen periaatteisiin.

Laskelma perustui seuraaviin oletuksiin: omakotitalon lämmitys 120w/m², käyttövesi 1000 kWh/a ja elinkaarisäästö 20v ajalle,  2% inflaatiokorjauksella.

Maa- ja kalliolämpotuotteiden animaatio

Lisätietoja

Timo Rita

Timo Rita

Aluepäällikkö, Kiinteistötekniikka Itä- ja Pohjois-Suomi, Maalämpötuotteet koko Suomi

Lataa vCard
Mika Ervasti

Mika Ervasti

Tuotepäällikkö

Lataa vCard
Dueta_300
dueta_tontilla_300x300
2002031-2002054_maalampoputki_dueta_300x300